Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 26/5/2022 đến ngày 3/6/2022

Hoàng Hoa Trung 03-07-2022
Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 26/5/2022 đến ngày 3/6/2022:
Bao gồm 11 công trình đồng loạt xây dựng trên khắp cả nước
( Chi tiết xem từng ảnh )
1. NHP Lầu Y Đơ – Nghệ An
2. Điểm trường Ca Tâu – Điện Biên
3. Điểm trường Phà Só A – Điện Biên
4. Điểm trường MN tỉnh B – Điện Biên
5. Điểm trường Sín Sủ – Điện Biên
6. Điểm trường Nà Hiên – Sơn La
7. Điểm trường Mé Mời – Sơn La
8. Điểm trường Pà Ca – Nghệ An
9. Điểm trường Mường Piệt – Nghệ An
10. Điểm trường Pốn Thành Công – Thanh Hóa
11. Điểm trường Háng Lìa – Điện Biên
Nhận góp lẻ từ tiền lẻ tại : https://goptruongle.sucmanh2000.com/
1/ DA0269: NHP số 37 – Lầu Y Đơ – huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
2/ DA0290: Điểm trường MN bản Ca tâu, MN Ban Mai, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
3/ DA0296: Điểm trường Trường MN bản Phà Só A, MN Sa Dung, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
4/ DA0276: Điểm trường MN Tỉnh B – MN Xá Nhè – xã Xá Nhè – huyện Tủa Chùa – tỉnh Điện Biên
5/ DA0274: Điểm trường MN bản Sín Sủ, MN Xá Nhè, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
6/ DA0295: Điểm trường MN Nà Hiên, Trường Mầm non Phiêng Pằn, , xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
7/ DA0281: Điểm trường TH&THCS bản Mé Mời, TH&THCS Mường Bằng, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
8/ DA0267: Điểm trường MN bản Pà Ca, MN Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An
9/ DA0252: Điểm trường TH bản Mường Piệt – TH Thông Thụ 1 – xã Thông Thụ – huyện Quế Phong, Nghệ AnTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả