Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 27/11/2023 đến ngày 04/12/2023

Nguyễn Sơn 06-12-2023

Sức mạnh 2000 một dự án cộng đồng được thành lập từ  năm 2009, niềm tin của chúng tôi là nếu mỗi người tham gia tặng 2,000 VNĐ/ mỗi ngày/ mỗi năm thì với 100 nghìn người tham gia sẽ có 292 điểm trường được khởi công xây dựng. Với 2 triệu người tham gia, sứ mệnh chương trình sẽ được hoàn thành.

Xuất phát từ ý tưởng tích tiểu thành đại, chương trình mang trên mình sứ mệnh cùng toàn xã hội thay những trường tạm tại Việt Nam, xây hàng trăm cây cầu & nhà nhân ái tới năm 2025. Kết hợp cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, là đơn vị cấp quốc gia có mục tiêu thúc đẩy, điều phối hỗ trợ hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Tính đến năm 2023 này, chúng tôi đã và đang hoàn thiện các điểm trường. Cụ thể :

2022:
Tổng: 134 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 133/134
DA0400: NHP76 – Bàn Văn Huy – Thôn Ngòi Yên – Xã Bằng Cốc – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
2023:
Tổng: 106 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 72/106
Tổng số dự án đang được xây: 34/106
3 dự án KC nhưng chưa có tiến độ:
– Trường
1. Điểm trường Khau Kheo – Trường PTDTBT Tiểu học Ái Quốc – Tỉnh Lạng Sơn => Trời mưa
2. Điểm trường Noong Quang – Trường PTDTBT Tiểu học Khoen On – Lai Châu => Lý do khác
3. Điểm trường Phai Bây – Trường MN Hữu Lân – Tỉnh Lạng Sơn => Lý do khác
13 dự án đang được xây trên cả nước:
1. Nhà Hạnh Phúc 101 – Kim Thị Xuân Mai – Ấp Cơi 5B, Cà Mau
2. Điểm trường bản Xuân Sơn – Trường MN Sơn Điện 1 – Bản Bun – Thanh Hóa
3. Nội Trú – Tiểu Học Đê Ar, Xã Đê Ar, Tỉnh Gia Lai
4. Điểm Trường Mn Nà Hát – Trường tiểu học Mường Bám 1 – Sơn La
5. Điểm trường Tà Lồm – Trường MN Xã Khoen On – Tỉnh Lai Châu
6. Điểm trường Cây La – Trường MN Hòa Phú – Thôn Gia Kè – Tỉnh Tuyên Quang
7. Điểm trường bản Rừng Ổi Khèo Thầu- Trường MN Hồ Thầu – Tỉnh Lai Châu
8. Cầu số 29 – Cầu Xăm Măn A – Xã Keo Lôm – Tỉnh Điện Biên
9. Cầu số 32 – Cầu dân sinh – Cầu bản Tào Xa A,B – Xã Phì Nhừ – Tỉnh Điện Biên
10. Điểm trường MN Thôn Tháp Cái – Trường MN Viễn Sơn – Tỉnh Yên Bái
11. Nhà nội trú – Điểm trường PTDTBT TH Phì Nhừ – Huyện Điện Biên Đông – Tỉnh Điện Biên
12. Điểm trường Phia Tráng – Trường PTDTBT TH Lũng Hồ – Thôn Lũng Hồ 1 – Tỉnh Hà Giang
13. Điểm trường Chống Tầu – Trường MN Bình Minh – Thôn Làng Nhì – Tỉnh Yên Bái
(Chi tiết xem từng ảnh)
NHP101 – Kim Thị Xuân Mai – Ấp Cơi 5B, Cà Mau

 

Điểm trường bản Xuân Sơn – Trường MN Sơn Điện 1 – Bản Bun – Thanh Hóa

 

 

Nội Trú – Tiểu Học Đê Ar, Xã Đê Ar, Tỉnh Gia Lai

 

 

Điểm Trường Mn Nà Hát – Trường tiểu học Mường Bám 1 – Sơn La

 

 

 

Điểm trường Tà Lồm – Trường MN Xã Khoen On – Tỉnh Lai Châu

 

Điểm trường Cây La – Trường MN Hòa Phú – Thôn Gia Kè – Tỉnh Tuyên Quang

 

 

 

 
Điểm trường bản Rừng Ổi Khèo Thầu- Trường MN Hồ Thầu – Tỉnh Lai Châu

 

 

 

 

Cầu số 29 – Cầu Xăm Măn A – Xã Keo Lôm – Tỉnh Điện Biên

 

 

 

Cầu số 32 – Cầu dân sinh – Cầu bản Tào Xa A,B – Xã Phì Nhừ – Tỉnh Điện Biên

 

Điểm trường MN Thôn Tháp Cái – Trường MN Viễn Sơn – Tỉnh Yên Bái

 

 

Nhà nội trú – Điểm trường PTDTBT TH Phì Nhừ – Huyện Điện Biên Đông – Tỉnh Điện Biên

 

 

 

Điểm trường Phia Tráng – Trường PTDTBT TH Lũng Hồ – Thôn Lũng Hồ 1 – Tỉnh Hà Giang

 

 

 

Điểm trường Chống Tầu – Trường MN Bình Minh – Thôn Làng Nhì – Tỉnh Yên Bái

 
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả