Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 30/10/2023 đến ngày 06/11/2023

Nguyễn Sơn 08-11-2023

Sức mạnh 2000 một dự án cộng đồng được thành lập từ  năm 2009, niềm tin của chúng tôi là nếu mỗi người tham gia tặng 2,000 VNĐ/ mỗi ngày/ mỗi năm thì với 100 nghìn người tham gia sẽ có 292 điểm trường được khởi công xây dựng. Với 2 triệu người tham gia, sứ mệnh chương trình sẽ được hoàn thành.

Xuất phát từ ý tưởng tích tiểu thành đại, chương trình mang trên mình sứ mệnh cùng toàn xã hội thay những trường tạm tại Việt Nam, xây hàng trăm cây cầu & nhà nhân ái tới năm 2025. Kết hợp cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, là đơn vị cấp quốc gia có mục tiêu thúc đẩy, điều phối hỗ trợ hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Tính đến năm 2023 này, chúng tôi đã và đang hoàn thiện các điểm trường. Cụ thể:

2022:
Tổng: 134 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 133/134
DA0400: NHP76 – Bàn Văn Huy – Thôn Ngòi Yên – Xã Bằng Cốc – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
2023:
Tổng: 88 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 60/88
Tổng số dự án đang được xây: 28/88
4 dự án KC nhưng chưa có tiến độ:
– NHP
1. NHP101 – Kim Thị Xuân Mai – Ấp Cơi 5B, Cà Mau => Lý do khác
2. NHP111 – Thạch Vũ – Ấp Đồng Tâm A – Tân Duyệt – Tỉnh Cà Mau => Đợi tường khô để sơn
– Trường
3. Điểm trường Nà Hát – Trường Tiểu học Mường Bám 1 – Xã Mường Bám – Tỉnh Sơn La => Lý do khác
4. Điểm trường Tà Lồm – Trường MN Xã Khoen On – Tỉnh Lai Châu => Trời mưa
12 dự án đang được xây trên cả nước:
1. Điểm trường Bản Hẹ – MN Xá Nhè – Thôn Pàng Dề B – Điện Biên
2. Điểm trường trung tâm – Trường MN Huổi Só – Tỉnh Điện Biên
3. Điểm trường MN bản Lả Nhì Thàng, MN Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu
4. Nội Trú – Tiểu Học Đê Ar, Tỉnh Gia Lai
5. NHP88 – Hầu Thị Chấu – Thôn Nà Sài, Hà Giang
6. Điểm Trường Mn Thôn Sán Trá- Yên Bái
7. Điểm trường Huổi Máu – MN Khong Hin – Điện Biên
8. Điểm trường Phai Bây – Trường MN Hữu Lân – Tỉnh Lạng Sơn
9. Trường MN Mường Đun – Thôn Loọng Phạ – Tỉnh Điện Biên
10. Điểm trường bản Rừng Ổi Khèo Thầu – Trường MN Hồ Thầu – Tỉnh Lai Châu
11. Điểm trường TH & THCS Thôn Tháp Cái – Trường TH THCS Viễn Sơn – Tỉnh Yên Bái
12. Điểm trường MN Thôn Tháp Cái – Trường MN Viễn Sơn – Tỉnh Yên Bái
(Chi tiết xem từng ảnh)
Điểm trường Bản Hẹ - MN Xá Nhè - Thôn Pàng Dề B - Điện Biên
Điểm trường Bản Hẹ – MN Xá Nhè – Thôn Pàng Dề B – Điện Biên
Điểm trường trung tâm – Trường MN Huổi Só – Tỉnh Điện Biên
Điểm trường MN bản Lả Nhì Thàng, MN Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu
Nội Trú – Tiểu Học Đê Ar, Tỉnh Gia Lai
NHP88 – Hầu Thị Chấu – Thôn Nà Sài, Hà Giang
Điểm Trường Mn Thôn Sán Trá- Yên Bái
Điểm trường Huổi Máu – MN Khong Hin – Điện Biên
Điểm trường Phai Bây – Trường MN Hữu Lân – Tỉnh Lạng Sơn
Trường MN Mường Đun – Thôn Loọng Phạ – Tỉnh Điện Biên
Điểm trường bản Rừng Ổi Khèo Thầu – Trường MN Hồ Thầu – Tỉnh Lai Châu
Điểm trường TH & THCS Thôn Tháp Cái – Trường TH THCS Viễn Sơn – Tỉnh Yên BáiTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả