Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 4/9/2022 đến ngày 10/10/2022

Hoàng Hoa Trung 11-10-2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 4/9/2022 đến ngày 10/10/2022:

Tổng: 110 dự án đang triển khai
Tổng dự án hoàn thành: 70/110
Số dự án đang triển khai: 40/110
Các dự án đã khởi công nhưng chưa có tiến độ: 15/40:
1. DA0224: App Thiện nguyện MB – Cầu dân sinh vào bản Nậm Chua 2, xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ => lý do thời tiết
2. DA0350: Khu nội trú Điểm Trường PTDTBT TH&THCS Krong, Xã Krong, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai => lí do khác
3. DA0390: Điểm trường MN Bản Na Hay, MN Tìa Dình, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên => đường đang được sửa
4. DA0324: Điểm trường MN Phiêng Páng, MN Sính Phình, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên => đường đang được sửa
5. DA0272: NHP – Giàng Mí Sính – Giàng Thị Dở, Thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang => lý do khác
6. DA0328: Điểm trường TH Thôn An Úy, TH Nhất Hòa, xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn => lý do khác
7. DA0338: NHP số 61 – Hồ Thị Thanh Tiên – Tổ 1, thôn Cà Đam, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi => lý do khác
8. DA0215: NHP số 51- em Ma Thị Trang, thôn bản Tha, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang => lý do khác
9. DA0258: Nhà hạnh phúc – Thị Trâm ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng => lý do khác
10. DA0254: Điểm trường MN bản Nậm Tiến 1 – xã Pa Tần – huyện Sìn Hồ => lý do khác
11. DA0342: Điểm trường TH Pa Phang 2 – Trường PTDTBT TH Phìn Hồ, Phìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu
12. DA0339: Điểm trường TH Diền Thàng – Trường PTBT TH Tả Ngảo, xã tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu.
25 công trình đồng loạt xây dựng trên khắp cả nước:
( Chi tiết xem từng ảnh )
1. Điểm trường Nà Hò, Sơn La
2. Điểm trường Co Dâu, Sơn La
3. Điểm trường Nà Hay, Sơn La
4. ĐIểm trường Nậm Siệu, Hà Giang
5. Điểm trường Cuổi Tở, Lai Châu
6. ĐIểm trường Nậm Tiến 1, Lai Châu
7. Điểm trường Huổi Tòng, Sơn La
8. Điểm trường Pốn Thành Công, Thanh Hóa
9. Điểm trường Tà Là Cáo, ĐIện Biên
10. NHP Hà Văn Việt, Thanh Hóa
11. NHP Quách Văn Thuận, Thanh Hóa
12. Cầu Tánh Linh, Bình Thuận
13. Điểm trường Phiêng Páng, Điện Biên
14. ĐIểm trường An Úy, Lạng Sơn
15. Điểm trường Suối Lư, ĐIện Biên
16. Điểm trường Chùa Thò, Điện Biên
17. NHP Hồ Văn Tỏa, QUảng Ngãi
18. NHO Y Líc, Kon Tum
19. NHP Y Thin, Kon Tum
20. NHP A Triểu, Kon Tum
21. Khu Nội trú Krong, Gia Lai
22. Điểm trường Nà Hò, Sơn La
23. NHp Y Ngọc Ánh, Kon Tum
24. NHP Y Xoa, Kon TUm
25. NHP Hồ Hào Vừa, Quảng Trị
——————————
Bên cạnh đó, dự án có các dự án góp:
1. Góp lẻ trường tại: https://goptruongle.sucmanh2000.com/
2. Góp lẻ cầu tại: https://cauhanhphuc.sucmanh2000.com/
3. Góp lẻ nhà hạnh phúc tại: https://nhahanhphuc.sucmanh2000.com/
4. Góp lẻ xây trường Kenya tại: https://kenya.sucmanh2000.com
Trong trường hợp, công ty hoặc cá nhân muốn góp gạch xây trường có thể liên hệ sdt / Zalo 0975302307 Hoàng Hoa Trung.
1. DA0286: Điểm trường MN bản Nà Hò, MN Biên Cương Mường Sai, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
2. DA0283: Điểm trường MN Bản Co Dâu trường MN Hoa Lan Nậm Ty, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
3. DA0289: Điểm trường MN bản Nà Hay, MN Hoa Lan Nậm Ty, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
4. DA0277: Điểm trường MN thôn Nậm Siệu – xã Tân Lập – huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
4. DA0265: Điểm trường TH bản Cuổi Tở – TH Nậm Cuổi – xã Nậm Cuổi– huyện Sìn Hồ– tỉnh Lai Châu
Hoàn thiện Cuổi Tở
5. DA0262: Điểm trường TH bản Seo Phìn, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Hoàn thiện Seo Phìn
6. DA0254: Điểm trường MN bản Nậm Tiến 1 – xã Pa Tần – huyện Sìn Hồ
7. DA0282: Điểm trường MN Bản Huổi Tòng trường MN Hoa Lan Nậm Ty, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
8. DA0316: Điểm trường MN khu Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
9. DA0315: Điểm trường MN Tà Là Cáo, MN Sính Phình, Thôn 4- Sính Phình- Tủa Chùa- Điện Biên
10. DA0319: NHP số 49- Hà Văn Việt, thôn Pặt, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
11. DA0318: NHP số 48- Em Quách Văn Thuận, thôn Khà, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
12. DA0202: Cầu : tại xóm 1, thôn 1, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
13. DA0324: Điểm trường MN Phiêng Páng, MN Sính Phình, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Đường lên điểm trường đang được sửa
14. DA0328: Điểm trường TH Thôn An Úy, TH Nhất Hòa, xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
15. DA0325: Điểm trường MN bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16. DA0320: Điểm trường MN bản Chua Thò, Trường MN Ban Mai, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Khởi công điểm trường
17. DA0313: NHP số 47 – Hồ Văn Tỏa, thôn Trà Bao, xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
18. DA0334: NHP số 53 Y Líc – Thôn Năng Nhỏ 2, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum
Khởi công nhà hạnh phúc
19. DA0331: NHP số 55 Y Thin – Thôn Kon Leang, Thị Trấn Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum.
Khởi công nhà hạnh phúc
20. DA0348: NHP số 65 – A Triểu – Thôn Kon Gu I, Ngọk Wang, Đăk Hà, Kon Tum
21. DA0350: Khu nội trú Điểm Trường PTDTBT TH&THCS Krong, Xã Krong, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai
22. DA0286: Điểm trường MN bản Nà Hò, MN Biên Cương Mường Sai, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
23. DA0353: NHP68 – Y Ngọc Ánh – Thôn Làng Mới, Mường Hoong, Đăk Glei, Kon Tum
24. DA0335: NHP – em Y Xoa, xã Đăk Tờ Kan, Kon Tum
25. DA0351: NHP66 – Hồ Hảo Vừa – Doa Củ, Hướng Hùng, Hướng Hóa, Quảng TrịTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả