Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 8/5/2022 đến ngày 16/5/2022

Hoàng Hoa Trung 22-05-2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 8/5/2022 đến ngày 16/5/2022:

Bao gồm 18 công trình đồng loạt xây dựng trên khắp cả nước
( Chi tiết xem từng ảnh )
1. Điểm trường Pá Hịa – Điện Biên
2. Điểm trường Huổi Chỏn B – Điện Biên
3. Điểm trường Mường Piệt – Nghệ An
4. Điểm trường Pà Ca – Nghệ An
5. Điểm trường Pá Mỳ – Điện Biên
6. NHP Lầu Y Đơ – Nghệ An
7. NHP Lò Thị Phương Thảo – Thanh Hóa
8. NHP Phạm Trung Hiếu – Thanh Hóa
9. Điểm trường Vàng Lếch – Điện Biên
10. Điểm trường Ca Tâu – Điện Biên
11. Điểm trường Phà Só A – Điện Biên
12. Điểm trường MN tỉnh B – Điện Biên
13. Điểm trường Sín Sủ – Điện Biên
14. Điểm trường MN Ún Tòng – Điện Biên
15. Điểm trường MN Ban Mai, Thôn Mòm – Sơn La
16. Điểm trường Phá Thóng – Sơn La
17. Điểm trường Nà Hiên – Sơn La
18. Điểm trường Hua Piệng – Sơn La
——————————
Bên cạnh đó, dự án có các dự án góp:
1. Góp lẻ trường tại: https://goptruongle.sucmanh2000.com/
2. Góp lẻ cầu tại: https://cauhanhphuc.sucmanh2000.com/
3. Góp lẻ nhà hạnh phúc tại: https://nhahanhphuc.sucmanh2000.com/
4. Góp lẻ xây trường Kenya tại: https://kenya.sucmanh2000.com
Trong trường hợp, công ty hoặc cá nhân muốn góp gạch xây trường có thể liên hệ sdt / Zalo 0975302307 Hoàng Hoa Trung.
1/ DA0245: Điểm trường MN bản Pá Hịa – MN Chiềng Sơ – xã Chiềng Sơ – huyện Điện Biên Đông
Điểm trường đã hoàn thiện
DA0245: Điểm trường MN bản Pá Hịa – MN Chiềng Sơ – xã Chiềng Sơ – huyện Điện Biên Đông
2/ DA0247: Điểm trường Huổi Chỏn B – MN Sơn Ca – xã Ẳng Tở – huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên
Điểm trường đã hoàn thiện
DA0247: Điểm trường Huổi Chỏn B – MN Sơn Ca – xã Ẳng Tở – huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên
3/ DA0252: Điểm trường TH bản Mường Piệt – TH Thông Thụ 1 – xã Thông Thụ – huyện Quế Phong, Nghệ An
Điểm trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện
DA0252: Điểm trường TH bản Mường Piệt – TH Thông Thụ 1 – xã Thông Thụ – huyện Quế Phong, Nghệ An
4/ DA0267: Điểm trường MN bản Pà Ca, MN Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An
DA0267: Điểm trường MN bản Pà Ca, MN Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An
5/ DA0211: Điểm trường THCS bản Pá Mỳ 1 – xã Pá Mỳ – huyện Mường Nhé
6/ DA0269: NHP số 37 – Lầu Y Đơ – huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
DA0269: NHP số 37 – Lầu Y Đơ – huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
7/ DA0251: NHP-Lò Thị Phương Thảo, bản Giàng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa
DA0251: NHP-Lò Thị Phương Thảo, bản Giàng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa
8/ DA0248: NHP- Phạm Trung Hiếu, thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân
10/ DA0290: Điểm trường MN bản Ca tâu, MN Ban Mai, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
11/ DA0296: Điểm trường Trường MN bản Phà Só A, MN Sa Dung, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
DA0296: Điểm trường Trường MN bản Phà Só A, MN Sa Dung, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
12/ DA0276: Điểm trường MN Tỉnh B – MN Xá Nhè – xã Xá Nhè – huyện Tủa Chùa – tỉnh Điện Biên
DA0276: Điểm trường MN Tỉnh B – MN Xá Nhè – xã Xá Nhè – huyện Tủa Chùa – tỉnh Điện Biên
13/ DA0274: Điểm trường MN bản Sín Sủ, MN Xá Nhè, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
DA0274: Điểm trường MN bản Sín Sủ, MN Xá Nhè, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
14/ DA0250 : Điểm trường MN Ún Tòng, MN Mường Chùm, xã Mường Chùm, huyện Mường La, Sơn La
Điểm trường đã hoàn thiện
DA0250 : Điểm trường MN Ún Tòng, MN Mường Chùm, xã Mường Chùm, huyện Mường La, Sơn La
15/ DA0244: Điểm trường trung tâm, MN Ban Mai Thôm Mòn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu
DA0244: Điểm trường trung tâm, MN Ban Mai Thôm Mòn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu
16/ DA0232: (31) Điểm trường TH Phá Thóng, TH Đứa Mòn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã
Điểm trường đã hoàn thiện
DA0232: (31) Điểm trường TH Phá Thóng, TH Đứa Mòn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã
17/ DA0295: Điểm trường MN Nà Hiên, Trường Mầm non Phiêng Pằn, , xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
DA0295: Điểm trường MN Nà Hiên, Trường Mầm non Phiêng Pằn, , xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
18/ DA0239: Điểm trường MN bản Hua Piệng, MN Nặm Păm, xã Nặm Păm, Huyện Mường La
Điểm trường đã hoàn thiện
DA0239: Điểm trường MN bản Hua Piệng, MN Nặm Păm, xã Nặm Păm, Huyện Mường La
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả