Em Sỏi và Trường

Duansucmanh2000 09-09-2021
**Mọi người chọn 1 hay 2 ạ ? ?**
Team Em Sỏi và Trường đang mong muốn chọn 1 điểm trường 180 triệu để mục tiêu và xây.
Theo cả nhà, cái nào truyền thông hay hơn nhé?
1/ Dự án Em Sỏi và Trường xây dựng thành công 1 điểm trường trị giá 180 triệu trong năm 2020.
2/ Dự án Em Sỏi và Trường đóng góp tiền xây dựng thành công 18 điểm trường, mỗi điểm trường 10 triệu với tổng trị giá 180 triệu.
Mọi người chọn 1 hay 2 ạ ? ?
//
Tác phẩm Em mơ – Logo của dự án ESvT
Em mơ về điểm trường mới
Ngay cả khi em đang ở trong một điểm trường tranh vách nứa
Em mơ về tương lai mới!Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả