Em Sỏi và Trường

**Mọi người chọn 1 hay 2 ạ 😃 ?**
Team Em Sỏi và Trường đang mong muốn chọn 1 điểm trường 180 triệu để mục tiêu và xây.
Theo cả nhà, cái nào truyền thông hay hơn nhé?
1/ Dự án Em Sỏi và Trường xây dựng thành công 1 điểm trường trị giá 180 triệu trong năm 2020.
2/ Dự án Em Sỏi và Trường đóng góp tiền xây dựng thành công 18 điểm trường, mỗi điểm trường 10 triệu với tổng trị giá 180 triệu.
Mọi người chọn 1 hay 2 ạ 😃 ?
//
Tác phẩm Em mơ – Logo của dự án ESvT
Em mơ về điểm trường mới
Ngay cả khi em đang ở trong một điểm trường tranh vách nứa
Em mơ về tương lai mới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *