Em tạm kệ Corona mới 2 tháng tuổi mà sẽ cập nhật tình hình dịch trường tạm hoành hành suốt hơn 30 năm qua

Duansucmanh2000 06-01-2022
Em tạm kệ Corona mới 2 tháng tuổi mà sẽ cập nhật tình hình dịch trường tạm hoành hành suốt hơn 30 năm qua:
Dự án Ánh Sáng Núi Rừng
Mục tiêu tối thiểu trong 2020: Xoá 30 điểm trường tạm.
Tổng số đang có hồ sơ: 24 (22 Điện Biên – 02 Cao Bằng)
Tính tới 12AM: 5/2/2020
Ghi chú: Chưa tính 3 trường dự kiến chốt xây của Dự án Nuôi Em 2020, tức là phần đã chốt + xây lên tới 15.
Đang xây: 02
PJ40 Bản Huổi Nỏng Tiểu học Xã Nậm Khăn Nậm Pồ Đang xây
PJ41 Bản Huổi Anh Mầm Non Xã Chà Tở Nậm Pồ Đang xây
ĐÃ CHỐT: 10
PJ26 Bản Nộc Cốc 1 Mầm non Vàng Đán Nậm Pồ Chốt tiền
PJ31 Bản Cây Sặt Mầm Non Huổi Lếch Mường Nhé Chốt tiền
PJ32 Bản Huổi Pết 2 Mầm Non Pá Mỳ Mường Nhé Chốt tiền
PJ37 Bản Huổi Chá Tiểu học Xã Chà Cang Nậm Pồ Chốt tiền
PJ38 Bản Huổi Văng Tiểu học Xã Nậm Khăn Nậm Pồ Chốt tiền
PJ42 Điểm Nậm Chim 2 Mầm non Si Pa Phìn Nậm Pồ Chốt tiền
PJ43 Điểm Nậm Nhừ Con N2 Mầm non Nà Khoa Nậm Pồ Chốt tiền
PJ44 Bản Huổi Lụ 2 Tiểu học NẬM NHỪ Nậm Pồ Chốt tiền
PJ47 Bản Nậm Chua 3 Tiểu học NẬM NHỪ Nậm Pồ Chốt tiền
PJ34 Bản Nậm Khum Tạm deal Tiểu học Chung Chải Mường Nhé
Gửi hồ sơ 06
PJ48 Bản KHAU LẠI Gửi info Mầm non Thạch Lâm Bảo Lâm – Cao Bằng
PJ49 ĐIỂM TRƯỜNG HỒ NHÌ Gửi info Mầm non Thạch Lâm Bảo Lâm – Cao Bằng
PJ29 Bản Pá Mỳ 3 – Cụm 2 Gửi info
PJ30 Bản Huổi Lích 2 Gửi info
PJ35 Chuyên Gia 1 Gửi info
PJ39 Bản Vằng Xôn Gửi info
CHƯA CÓ TÀI TRỢ 06
PJ27 Bản Nộc Cốc 1 Tiểu học Vàng Đán Nậm Pồ Chờ deal
PJ28 Bản Tà Hàng Tiểu học Mường Toong Mường Nhé Chờ deal
PJ33 Bản Huổi Chạ Mầm Non Nậm Vì Mường Nhé Chờ deal
PJ36 Bản Vàng Xôn 2 Mầm Non Xã Nậm Khăn Nậm Pồ Chờ deal
PJ45 BẢN NGÀI THẦU 1 Mầm Non NẬM NHỪ Nậm Pồ Chờ deal
PJ46 BẢN NGÀI THẦU 2 Mầm Non NẬM NHỪ Nậm Pồ Chờ deal
//
Điểm Lì xì số 02 (Dự án PJ số 41 Huổi Anh còn thiếu 85 triệu nữa thôi cả nhà nhaaaaaaaa!)
Tài khoản: 0711000280294
Ngân Hàng: VietComBank
Chi Nhánh: Thanh Xuân
Chủ TK: Hoàng Hoa Trung
Cú pháp: Tên bạn + Email + SDT + LIXI diem truong so 41 – Huoi Anh – Nam Po nhaaaaa
Email và SĐT: Không bắt buộc nhưng, (để nhận update thông tin, báo cáo hình ảnh)Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả