1. Việc tử tế 11/04/2020 https://bom.to/ov4Prq
  2. Thời sự 19h 12/04/2020 https://bom.to/n9Nq9B
  3. Bản tin Thế hệ số 28/04/2020 https://bom.to/Yon7q1