Hình ảnh các bố mẹ góp sức xây trường cho các con Mầm Non Huổi Anh – xã Chà Tở – huyện Nậm Pồ – Điện Biên đáng yêu quá ạ!!!

Duansucmanh2000 30-12-2021

Hình ảnh các bố mẹ góp sức xây trường cho các con Mầm Non Huổi Anh – xã Chà Tở – huyện Nậm Pồ – Điện Biên đáng yêu quá ạ!!!
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả