Hoàn thiện việc sửa chữa, cải tạo điểm trường Bản Péo, Nậm Dịch, Hoàng Su Phì, Hà Giang

Duansucmanh2000 06-08-2021
Trường nhà nước xây kiên cố bê tông cốt thép vài chục năm, xuống cấp thủng Trần thủng mái, cải tạo lại nhìn ngonnnnnn dã man kaka. Làm thêm cái nền, Trần, vôi ve kaka.
Nhà tài trợ có tầm 100-150tr là cải tạo dc phòng 2-3 phòng rồi nè
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả