Hồi đưa VOV2 lên làm chương trình phát mùng 2 Tết

Duansucmanh2000 17-01-2022
Nhà em ở lưng đồi..
Mẹ cười bên rương ngô…
Tặng các em một điểm trường
Tặng các em một bộ năng lượng gió mặt trời
Tặng các em hàng trăm bữa ăn ấm nóngTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả