[Kêu gọi tài trợ từ các công ty] Dự án Bedutusinuno – bếp đun tự sinh nước nóng giúp đủ nước nóng cho 200-300 học sinh tắm trong 10 năm

Hoàng Hoa Trung 01-09-2021
[Kêu gọi tài trợ từ các công ty] Dự án Bedutusinuno – bếp đun tự sinh nước nóng giúp đủ nước nóng cho 200-300 học sinh tắm trong 10 năm
Sắp sửa đưa dự án này vào hệ sinh thái Nuôi Em
35-45 triệu và không tốn thêm tài nguyên gì ngoài nhiệt lượng sinh ra khi đun nấu cơm cho 200-300 bé nội trú.
Sinh ra từ sự quan tâm đặc biệt khi quan sát trẻ bị chấy rận, ghẻ ngoài da do….lười tắm vì nước trên núi quá lạnh tại các trường nội trú.
Ý tưởng và mô hình: Dự án Nuôi Em Hà Giang.
Ưu tiên lắp đặt: Tại Hà Giang tháng 9-10/2020
Thời gian lắp đặt 10 ngày/bộ.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả