Khánh thành ngôi nhà hạnh phúc cho em Đinh Huyền Châu- tỉnh Gia Lai

Duansucmanh2000 17-01-2023
Ấm lòng những ngày cuối năm ?. Ngôi nhà thiếu vắng một người bố, giờ đã ấm hơn nhiều.
Khánh thành 1 trong hơn 40 nhà hạnh phúc của năm 2022 và cả học bổng tới năm 18 tuổi sẽ về với em.
Hạnh phúc nữa là cùng với nhau, chúng ta không chỉ nuôi cơm 60,000 học sinh bản cao ( còn cả Kenya, Campuchia nữa chứ ) mà lại còn xây dựng mỗi năm 150 công trình cho các bé, cầu, trường, nhà hạnh phúc, khu nội trú.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả