KHI TỔ QUỐC CÒN NHỮNG ĐIỂM TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀY

Hoàng Hoa Trung 30-12-2021
Thì là lúc tôi và tất cả các bạn chưa được ngừng lại.
Ấy vậy mà sẽ còn nhiều điểm KHÓ HƠN NỮA chúng ta chưa xây được ngay vì KHÔNG CÓ ĐƯỜNG XE VÀO.
Chiến đấu vì những điểm trường AN TOÀN, THOẢI MÁI
Chiến đấu vì cả những giặc dốt, cứu lấy con chữ
Chiến đấu vì cả một triệu tương lai của con em đồng bào Việt Nam chúng ta.
Những điểm trường mới nhận được từ lời KÊU CỨU Mường Nhé.
Điểm này đang mở quyên góp nhé cả nhà: http://namnhucon.anhsangnuirung.com
Rồi chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC.

 
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả