Khởi công 1 lúc 3 trường tại Lai Châu

Duansucmanh2000 09-08-2021
Nậm Tiến 1 ( Lì xì trường 2021 )
Nậm Tiến 2 ( Ví MoMo )
Pa Tần ( Ví MoMo )Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả