Khởi công 1 lúc 3 trường tại Lai Châu

Hoàng Hoa Trung 09-08-2021
Nậm Tiến 1 ( Lì xì trường 2021 )
Nậm Tiến 2 ( Ví MoMo )
Pa Tần ( Ví MoMo )