Mình luôn tìm cách làm mọi việc mà không phụ thuộc vào đồng tiền, nếu mục tiêu là càng nhiều bé được nhận nuôi càng tốt (tổng hơn 10,000) thì mình luôn chọn cách truyền thông 0d tức là chả mất đồng nào

Hoàng Hoa Trung 19-11-2018
Mình không bao giờ thích cầu cạnh người nổi tiếng KOL, tới khi nào mình cùng “đẳng cấp” với họ thì họ tự khắc là những người bạn của mình mà thôi. Đăngr cấp nháy nháy là vì, KOL họ giỏi lĩnh vực của họ, mình làm tốt lĩnh vực của mình là thiện nguyện thì ắt họ cần tìm tới với mình thôi.
Từ giờ tới cuối năm, đánh những giải thưởng – một cách tiếp cận giới trẻ và những người KOL free ?, truyền cảm hứng trên mọi mặt trận sau rất nhiều năm vắng bóng.
Trách nhiệm của mình không chỉ làm tốt việc cá nhân, dự án cá nhân mà còn là truyền cách làm, tư duy bền vững và vẽ cho giới trẻ thấy một xã hội đầy sắc màu.
Mình có nói vui với mọi người, nếu vì danh vọng cá nhân, từ lúc 19 tuổi mình đã “no” danh hiệu từ cá nhân tới dự án cho tới nhóm, lên báo chí truyền hình không ít, nhưng mình vẫn tiếp tục 9 năm vì dự án, vì các em nhỏ còn khó.
Gần 4 năm nay từ chối nhiều báo chí vì chưa thấy có gì hấp dẫn, nhưng mọi việc đã thay đổi từ 2017.
Đã đạt cuối 2017:
– Giải thưởng thanh niên Kiến Tạo CSDs
– Giải thưởng tình nguyện Quốc Gia
Đã đạt 2018:
– Quỹ sáng kiến thanh niên
Mục tiêu tiếp theo trong tháng 11,12/2018:
– Mô hình tiêu biểu Liên hoan tình nguyện toàn quốc của Tw Đoàn
– Giải thưởng Wechoice
– Fobert Under 30
Tất cả vì dự án lên 10,000 bé ? Nếu đạt Fobery Under 30 sẽ là một cảm xúc và một cánh cửa KOL cực kì thú vị được mở ra, chờ xem nào :d! Sơn Tùng MTP cũng là 1 cựu binh thì phải, hãy thử tưởng tượng ku Sơn Tùng đứng ra kêu gọi Sky :)))Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả