Nếu không có đường cho ô tô vào Hãy chọn điểm trường gỗ tạm khác để làm Đừng cố xây trường lắp ghép

Hoàng Hoa Trung 06-08-2021
Chúng ta có hơn 3000 điểm trường để lựa chọn
Vì nhà lắp ghép không bền trước gió máy bằng nhà gạch đâu
Rồi thầy cô coi nhà lắp ghép là trường tạm
Mấy lần gặp tớ toàn “xin” phá lắp ghép xây trường gạch
Mà có khi mới dựng dc có 1-2 năm
Có thể động chạm tới các tiền bối xây trường trước em
Nhưng kệ e vẫn bày tỏ quan điểm
Và diễn ngôn lại về vấn đề xây lắp ghép
Cho các đội mới làm
Có lựa chọn điểm trường khác cũng tạm cũng gỗ
Đừng làm lắp ghép nhé các bạn ơi
Rẻ hơn trường gạch cũng đừng làm nhé các bạn ơi
Rẻ mà sập = 0
Lại còn nguy hiểm
Lại còn bị coi là tạm 1-2 năm bị xoá sổTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả