Nhà hạnh phúc cho Đinh Thị Nhi và Đinh Thị Ngà

Hoàng Hoa Trung 19-08-2021
Dù các em Đinh Thị Nhi và Đinh Thị Ngà không còn cả cha lẫn mẹ. Nhưng ít ra, các em có một ngôi nhà để về : ).
Đường về nhà là vào tim ta.
Dẫu nắng mưa gần xa.
Thất bát, vang danh.
Nhà vẫn luôn chờ ta
Muốn khóc thiệt. Tết tới nơi rùi!Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả