Nhà hạnh phúc cho Đinh Thị Nhi và Đinh Thị Ngà

Hoàng Hoa Trung 19-08-2021
Dù các em Đinh Thị Nhi và Đinh Thị Ngà không còn cả cha lẫn mẹ. Nhưng ít ra, các em có một ngôi nhà để về : ).
Đường về nhà là vào tim ta.
Dẫu nắng mưa gần xa.
Thất bát, vang danh.
Nhà vẫn luôn chờ ta
Muốn khóc thiệt. Tết tới nơi rùi!