Nhà hạnh phúc số 2 – dân tộc rất ít người tại Đăk Rông

Hoàng Hoa Trung 02-09-2021
Nhà hạnh phúc số 2 – dân tộc rất ít người tại Đăk Rông
Hồ Thị My
2011 Lớp 3A, trường TH Tà Long, thôn Pa Hy, Xã Tà Long Mồ côi cả cha và mẹ, sống với ông bà ngoại ( lúc khảo sát thì còn ông, giờ ông cũng mất ? )
Tài trợ bởi cộng đồng ví MoMo
Tháng 8 quất luônTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả