Nhà hạnh phúc tại Trà Vinh – hoàn thành trước Tết và bàn giao nhà cho em Trân ăn Tết

Hoàng Hoa Trung 16-08-2021
Nhà hạnh phúc tại Trà Vinh – hoàn thành trước Tết và bàn giao nhà cho em Trân ăn Tết ❤
Ấm áp thật
1 trong 77 công trình của năm 2020 thuộc Sức mạnh 2000
Cảm ơn ví MoMo đã gây quỹ trên Trái Tim MoMo