Nhà hạnh phúc tại Trà Vinh – hoàn thành trước Tết và bàn giao nhà cho em Trân ăn Tết

Hoàng Hoa Trung 16-08-2021
Nhà hạnh phúc tại Trà Vinh – hoàn thành trước Tết và bàn giao nhà cho em Trân ăn Tết ❤
Ấm áp thật
1 trong 77 công trình của năm 2020 thuộc Sức mạnh 2000
Cảm ơn ví MoMo đã gây quỹ trên Trái Tim MoMoTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả