Sài Gòn, 21/2/2020 và bản Nộc Cốc 1 Ngày 3/3/2020 KHỞI CÔNG!

Hoàng Hoa Trung 30-12-2021
Trụ sở CellPhoneS tiếp một gã tóc dài, tới và đem về 2 cục tiền ( là tui) ??. Tổng giá trị lên tới 350,000,000 VNĐ. ( Tổng số tiền xây dựng sẽ là 380,000,000 VNĐ ) Chúng tớ sẽ vận động 30 triệu còn thiếu một ngày gần.
Điểm trường Mầm non Nộc Cốc 1 – xã Vàng Đán – Nậm Pồ – Điện Biên với 3 phòng học to uỵch + 1 Phòng Côgn Vụ với 72+50 học sinh mầm non sẽ có chỗ học khang tranggggg.
Cảm ơn CellphoneS – Hệ thống bán lẻ di động toàn quốc với 1 mùa Sale Tết rất tuyệt và có hiệu quả ?.
Tính tới 4/3/2020:
Khởi công tháng 2: (2)
Huổi Nỏng
Huổi Anh
3/3/2020 Khởi công: (2) + (4) = (6)
Nậm Chua 3
Nộc Cốc 1
Huổi Chá
Điểm Nậm Nhừ Con N2
Tuần tới Khởi Công: (6)+ (1) = (7)
Nậm Khum
Tuần 12-15/3 Khởi công: (7)+(2)_= (9)
Sen Thượng
Ngài Thầu 2Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả