Sao kê tài chính Tháng 5/2020

Hoàng Hoa Trung 08-05-2020

Sao kê tài chính Tháng 5/2020
Ngày 1/5 – 31/5/2020

Tổng số giao dịch: 251

Tổng số tiền: 176.520.518 VNĐ

STT giao dịch từ: 849  Đến: 1099

 

849 01/05/2020 5091 – 28838 730.000 755682.300420.224528.Suc Manh 2000 – Que Thanh- 090xxxx818 FT20125610066784
850 01/05/2020 5050 – 51865 1.095.000 IBVCB.0105200356141001.PHUNG XUAN TRUONG.sucmanh2000 Phung Xuan Truong / 038xxxx387/ truongxxx96gmail.com
851 01/05/2020 5091 – 95060 250.000 254936.010520.094943.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 594722sucmanh2000Mai
852 01/05/2020 5091 – 69479 200.000 773518.010520.082926.MoMoT01252932208T5494472678T970436T270917sucmanh2000tran thi bich lien 085xxxx208
853 01/05/2020 5091 – 75977 60.000 458026.010520.195415.SucManh2000 tinh 035xxxx797
854 01/05/2020 5091 – 13657 730.000 931093.010520.163054.SucManh2000 Ho Sy Thien 097xxxx299 FT20125616740119
855 01/05/2020 5494673998 365.000 MOMO15882994895844920 PHAN THANH HAU 0169****566
856 01/05/2020 5497917980 60.000 MOMO15883270905539292 VU KIM NHUNG 0989****995
857 02/05/2020 5091 – 17878 100.000 513879.010520.225029.Suc Manh 2000 Nguyen Truc Quynh 036xxxx369
858 02/05/2020 5091 – 36925 900.000 053004.020520.062907.080412. Sucmanh 2000. 4.2020 FT20125005879700
859 02/05/2020 5091 – 62779 730.000 803526.020520.090120.SucManh2000 Nguyen Dieu Linh
860 02/05/2020 5091 – 32327 500.000 256965.020520.170256.sucmanh2000_Nguyen Thi Dung_093xxxx216
861 02/05/2020 5505789710 150.000 MOMO15884098271998301 LUONG THANH DUONG 0988****214
862 03/05/2020 5091 – 05672 50.000 541468.030520.213625.185133-Sucmanh2000-gianglequy FT20125316240333
863 04/05/2020 5090 – 19194 500.000 IBAFT.2804180315166001.C MY-QUYEN GOP CHUONG TRINH ASNR XAY TRUONG, COM
864 04/05/2020 5091 – 74349 180.000 172104.040520.084824.SucManh2000 Tran Hoang Anh hoangxxxxxxx1217@gmail.com
865 04/05/2020 5101 – 14224 100.000 Sender:01310012.DD:040520.SHGD:10011698.BO:NGUYEN THI THANH BINH.CHIENFICH270GOPGACH THANHBINH
866 04/05/2020 5091 – 10838 240.000 001499.040520.100052.170117_SucManh2000_Bich Ngoc_ lethixxxxngoc1407@gmail.com
867 04/05/2020 5101 – 13386 365.000 Sender:01310001.DD:040520.SHGD:10010375.BO:NGUYEN THI THANH BINH.CHIENDICH1000GOPGACH THANH BINH
868 04/05/2020 5091 – 02374 5.000.000 217389.040520.094519.123 123 thich chieu tang SM2000
869 04/05/2020 5099 – 02839 300.000 Sender:01201004.DD:040520.SHGD:10006859.BO:NGUYEN THI THU THUY.542412 SUCMANH2000 NGUYEN THUY 091xxxx798
870 04/05/2020 5519669110 15.000 MOMO15885638353325646 LY KIM NGUON 0918****742
871 04/05/2020 5518436019 10.000 MOMO15885552177817045 DANG THI HONG THOM 0949****119
872 04/05/2020 5521761090 120.000 MOMO15885800134556099
DO HA THUONG 0932****394
873 04/05/2020 5521974160 200.000 MOMO15885819392213157 Bùi Đình Sơn 0913****163
874 04/05/2020 5522077237 840.000 MOMO15885833012635383 Bùi Đình Sơn 0913****163
875 04/05/2020 5522343311 500.000 MOMO15885848426449316 PHAM THI HUYEN 0984****604
876 04/05/2020 5091 – 60224 730.000 007661.040520.212544.015225 sucmanh2000 THANG 0979748467
877 04/05/2020 5078 – 85200 730.000 MBVCB399695895.Suc manh 2000_Phung Cong Thinh_098xxxx929/phungxxxxthinhxd@gmail.com.CT tu 0611000183956 PHUNG CONG THINH toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
878 04/05/2020 5091 – 01937 62.000 952626.040520.161327.MoMoT01238169139T5522291962T970436T180909sucmanh20000838169139
879 04/05/2020 5050 – 92478 60.000 IBVCB.0405200891111002.CAO THI LAN ANH.120218_SucManh2000_Cao Thi Lan Anh_098xxxx292
880 05/05/2020 5091 – 79792 750.000 815359.050520.091453.sucmanh2000 Hau ph.sonxxxxxnam@gmail.com
881 05/05/2020 5091 – 48710 1.000.000 256812.050520.110249.201181 SucManh2000 TaQuangToan 094xxxx677
882 05/05/2020 5091 – 36672 91.250 885763.050520.104203.SucManh2000-Duong Anh Tu 141495-duongxxxxx.vn@mgmail.com
883 05/05/2020 5050 – 78245 3.688.000 IBVCB.0505200413569001.NGUYEN VAN DIEP.Nguyen Van Diep -ES-05 – 098xxxx583
884 05/05/2020 5091 – 84023 1.095.000 942450.050520.115640.Sucmanh2000 Mai 09xxxx0596 FT20126181981840
885 05/05/2020 5091 – 72860 999.000 932130.050520.113812.Quynh sucmanh2000 FT20126006283942
886 05/05/2020 5091 – 71194 150.000 930449.050520.113547.010660sucmanh2000dophongtran FT20126456501878
887 05/05/2020 5091 – 07798 20.000 372508.050520.124058.SucManh2000 Bui Thi Minh Hanh 097xxxx229
888 05/05/2020 5091 – 07454 20.000 372009.050520.124015.SucManh2000 Vu Van Tuan 098xxxx269
889 05/05/2020 5527821308 2.000 MOMO15886436466817920 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
890 05/05/2020 5528173875 100.000 MOMO15886464122206936 LUONG HUONG LY 0966****796
891 05/05/2020 5091 – 57735 2.000.000 019519.050520.141113.SucManh2000 DoanQuyet 098xxxx838 FT20126520610240
892 05/05/2020 5091 – 86400 122.000 246580.050520.145119.Hoai-suc manh 2k t4,5
893 05/05/2020 5078 – 23770 42.000 MBVCB400381769.chuyen tien tu thien tuan 1 thang 5.CT tu 0011003483941 DAO QUYNH GIAO toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
894 05/05/2020 0007 – 00235 300.000 PHAM THI LOAN NE5102-700K-XT300K
895 05/05/2020 5091 – 07271 150.000 017819.050520.182154.Vietcombank 0711000280294 NGUYEN THI DIEU THU chuyen khoan
896 05/05/2020 5078 – 94714 1.000.000 MBVCB400855057.sucmanh2000_chung_091xxxx137_chungxxxx84na@gmail.com.CT tu 0691000392939 THAI THI THUY CHUNG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
897 05/05/2020 5531929150 14.000 MOMO15886723044576847 CHU NGOC HUONG 0974****996
898 06/05/2020 5091 – 32240 730.000 419801.060520.003308.sucmanh2000 097xxxx228
899 06/05/2020 5099 – 01237 300.000 Sender:79303008.DD:060520.SHGD:10002244.BO:BUI THI HOANG HA.101056 SUCMANH2000 BUI THI HOANG HA 098xxxx401
900 06/05/2020 5091 – 99329 730.000 368948.060520.090933.Sucmanh 2000 Khai Le 093xxxx445 FT20127023906128
901 06/05/2020 5099 – 02482 500.000 Sender:01314007.DD:060520.SHGD:10001055.BO:TRAN THI DIEU HUONG.10000SUCMANH2000TRANTHIDIEUHUONG 096xxxx020
902 06/05/2020 5050 – 95565 1.000.000 IBVCB.0605200665253001.DINH THI TUYET.SM2000
903 06/05/2020 5091 – 33002 200.000 014360.060520.124453.sucmanh2000 nguyenthithanhtram 077xxxx595
904 06/05/2020 5537934329 550.000 MOMO15887336893746928 DANG THI NGOC HUYEN 0985****916
905 06/05/2020 5078 – 97870 1.095.000 MBVCB401377402.sucmanh2000_nguyenthitrang_090xxxx303.CT tu 0011003675059 NGUYEN THI TRANG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
906 06/05/2020 5091 – 23756 20.000 546868.060520.151849.gd phuong trang ung ho suc manh 2000d
907 06/05/2020 5050 – 37510 240.000 IBVCB.0605200299575001.NGUYEN THI THAI THANH.SUCMANH2000-NgThaiThanh-0903xxx127 Thang2+3+4+5/2020
908 06/05/2020 5091 – 22229 20.000 259836.060520.174054.011074SucManh2000Thuy 090xxxx658
909 06/05/2020 5091 – 21234 500.000 650152.060520.173909.SucManh2000 Ng Phuong Hanh hanhxxxx87@gmail.com FT20127270082254
910 06/05/2020 5544366102 14.000 MOMO15887814458559902 BUI NHU YEN TAM
0908****883
911 07/05/2020 5091 – 16100 1.000.000 233312.070520.085952.520225 Sucmanh2000
912 07/05/2020 5099 – 01106 730.000 Sender:79307005.DD:070520.SHGD:10000746.BO:MAI MINH TRI.IBSUCMANH2000_WALLE_097xxxx530 / LAMxxxxx90@YAHOO.COM
913 07/05/2020 5078 – 34757 730.000 MBVCB401999081.SucManh200-Phan Van Han-093xxxx095/Phanxxxxnan@gmail.com.CT tu 0071002364828 PHAN VAN HAN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
914 07/05/2020 5091 – 81380 10.000.000 801464.070520.110234.Bong Bi 098xxxx911 gop tien xay truong
915 07/05/2020 5091 – 81916 500.000 801881.070520.110339.Mo Sumo 098xxxx911 gop tien xay truong
916 07/05/2020 5091 – 83171 1.825.000 642274.070520.110542.Suc manh 2000 Tuyen 098xxxx193
917 07/05/2020 5091 – 69724 3.650.000 157547.070520.141219.Sucmanh2000 Do Nhung 090xxxx619
918 07/05/2020 5091 – 60097 730.000 000237.070520.135249.sucmanh2000 thuy 097xxxx459
919 07/05/2020 0258 – 01057 1.419.268 / /Ref:C127001945416{//}VAL:200507VND1421468, /57:BFTVVNVX /BEN: /Pmnt:T 097xxxxx307 DONATION 281111 SUCMANH2000 HOTHUYHOANGANH HTHAFIGMAILCOM //06414810651198 THUY HOANG ANH HO 176 THE PARKWAY STRETTON QLD 4116 A ustralia/VCBFee:2000(+VAT:200)VND/
920 07/05/2020 5091 – 87715 750.000 526641.070520.203529.200507000051566 181188 Sucmanh2000 Nguyen Thi Anh Tuyet ZP5MBGM8I058
921 07/05/2020 5091 – 82569 1.100.000 975118.070520.202316.BACH THI XUAN DUNG – 038xxxx844- CT CHUONG TRINH SUC MANH 2000
922 07/05/2020 5091 – 15351 910.000 107444.070520.175513.Sucmanh2000-Vu Thi Thuy Duong-098xxxx387 FT20128290566639
923 07/05/2020 5091 – 07469 100.000 100677.070520.174111.Sucmanh2000 Thuy Duong 091xxxx725 FT20128858475005
924 07/05/2020 5091 – 59608 2.000.000 504852.070520.162635.Sucmanh2000 Nhung 098xxxx008
925 07/05/2020 5552495509 100.000 MOMO15888608974584463 BUI VAN QUAN 0164****850
926 07/05/2020 5091 – 58777 730.000 782814.060520.233206.Suc manh 2000 Loan fb NganKoj ck tien dky con thieu FT20128714613428
927 08/05/2020 5091 – 26013 200.000 496616.080520.153613.Suc manh 2000 Do Huong Thao 094xxxx485 thaoxxxx85@gmail com
928 08/05/2020 5091 – 05338 730.000 171381.080520.150814.040295 Sucmanh2000 Ngoc/ngocxxxx@283gmail.com
929 08/05/2020 5091 – 52506 1.095.000 638757.080520.134517.SUCMANH2000_DUONGTHITHANHTHUY_090xxxx686
930 08/05/2020 5091 – 49129 365.000 792100.080520.133835.Sucmanh2000 HOANG DUC DANG KHOA dangxxxx16616@gmailcom
931 08/05/2020 5099 – 03167 200.000 Sender:01604003.DD:080520.SHGD:10001107.BO:TRAN VAN HAU.240690 SUCMANH2000 VANHAU XXX979CHARGEDETAILS OUR
932 08/05/2020 5091 – 95339 200.000 584007.080520.114456.200508000019675 621820sucmanh2000diep 0967xxx532 ZP5MBHK205HG
933 08/05/2020 5091 – 62917 730.000 331472.080520.105117.Sucmanh2000 nguyenthithuthao 093xxxx606 FT20129008162203
934 08/05/2020 5050 – 07466 730.000 IBVCB.0805200143075001.PHAM TRUNG KIEN.Sucmanh 2000_Pham Trung Kien_viethaxxxien@gmail.com
935 08/05/2020 5560316116 120.000 MOMO15889318249106050
NGUYEN HOANG BACH 0945****373
936 09/05/2020 5091 – 39071 10.000 183549.090520.100918.sucmanh2000 nguyen thi nhu hoai 098xxxx011
937 09/05/2020 5078 – 85668 20.000.000 MBVCB403936431.bac bui chinh 093xxxx150 gopgach sucmanh2000 hai phong .CT tu 0971000009885 HOANG HOA TRUNG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
938 09/05/2020 5091 – 75592 10.000 419359.090520.145745.SucManh2000 Mai Hong 096xxxx285
939 09/05/2020 5091 – 89413 2.000.000 883541.090520.152450.093xxxx993-gophochxaytruong FT20130044008718
940 09/05/2020 5091 – 05004 60.000 949163.090520.192236.Suc manh 2000
941 09/05/2020 5091 – 90747 100.000 410005.090520.184722.202021 SucManh2000 Tran Quoc Dan 091xxxx975
942 09/05/2020 5567212402 2.000 MOMO15889962558505917 PHAM THI THU TRANG 0947****078
943 09/05/2020 5091 – 50041 730.000 028428.090520.212638.Sucmanh2000nguyenthikimdung 091xxxx302 FT20132421229478
944 10/05/2020 5091 – 69522 10.000 785571.090520.223656.Sucmanh2000
945 10/05/2020 5575102218 2.000 MOMO15889962558505917 PHAM THI THU TRANG 0947****078
946 10/05/2020 5091 – 21203 10.000 461900.100520.174145.Suc manh 2000 Huong 098xxxx988
947 10/05/2020 5091 – 88764 10.000 392722.100520.162539.SucManh2000 Mai Hong 096xxxx285
948 10/05/2020 5091 – 41219 20.000 153721.100520.094538.011074SucManh2000Thuy 090xxxx658
949 10/05/2020 5575102218 2.000 MOMO15889962558505917 PHAM THI THU TRANG 0947****078
950 11/05/2020 5091 – 61070 10.000 049926.110520.075101.SucManh2000 Mai Hong 096xxxx285
951 11/05/2020 5584165507 2.000 MOMO15889962558505917 PHAM THI THU TRANG 0947****078
952 11/05/2020 5584055447 2.000 MOMO15891622331564387 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
953 11/05/2020 5099 – 01062 730.000 Sender:79307001.DD:110520.SHGD:10001879.BO:KIEU THI XUAN THANH.IBSUCMANH2000 KIEU THI XUANTHANH 093xxxx811
954 11/05/2020 5091 – 53986 150.000 080756.110520.103538.123999 SucManh2000 Tony 096xxxx966
955 11/05/2020 5078 – 09241 42.000 MBVCB405274067.Dao Quynh Giao-SM2000.CT tu 0011003483941 DAO QUYNH GIAO toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
956 22/03/2020 5091 – 02496 360.000 240365.220320.205624.Chuyen tien lien ngan hang
957 11/05/2020 5091 – 29474 730.000 829259.110520.204239.Giang gui tien suc manh 2000 lan 1 nhe FT20132970475684
958 12/05/2020 5091 – 41151 730.000 928261.120520.085423.Sucmanh2000 khanhxxxvu@gmail.com FT20133254846408
959 12/05/2020 5078 – 06211 2.000.000 MBVCB406404426.xay truong.CT tu 0021001683304 PHAM BICH NGOC toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
960 12/05/2020 5091 – 55229 10.000 321120.120520.115222.sucmanh2000 nguyen thi nhu hoai 098xxxx011
961 12/05/2020 5078 – 49725 100.000 MBVCB406778107.ung ho tien xay truong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0251002667823 TRUONG CAM TIEN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
962 12/05/2020 5091 – 25424 150.000 872581.120520.163900.276057 SUCMANH2000 090xxxx855 T5.2020 FT20133888631630
963 12/05/2020 5091 – 49535 500.000 295416.120520.203148.Sucmanh2000ThieuThiThuHa 091xxxx625 FT20134224640566
964 12/05/2020 5091 – 82502 10.000 939710.120520.215427.sucmanh2000Pham Lua 098xxxx052
965 12/05/2020 5595653219 2.000 MOMO15892554988503853 PHAM THI THU TRANG
0947****078
966 12/05/2020 5597538909 2.000 MOMO15892684545696349 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
967 12/05/2020 5600869297 180.000 MOMO15892913220012975 LƯƠNG VŨ HÀ PHƯƠNG 0125****791
968 12/05/2020 5600871767 5.000 MOMO15892916927938763 THIEU THI THU HA 0913****625
969 12/05/2020 5601928169 14.000 MOMO15893011950873163 BUI NHU YEN TAM
0908****883
970 13/05/2020 5091 – 02062 10.000 969981.120520.231535.Sm2000 huong 098xxxx988
971 13/05/2020 5091 – 00824 720.000 347660.130520.095837.SucManh2000 Tao thi hoang hoa 090xxxx875
972 13/05/2020 5078 – 13964 850.000 MBVCB407219685.SucManh2000_USOL-V-DEV4.CT tu 0941000004537 NGUYEN THI THANH HOA toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
973 13/05/2020 5604971153 62.000 MOMO15893385409226467 LÊ SƠN HOÀNG 0167****953
974 13/05/2020 5605437707 2.000 MOMO15893422597030593 PHAM THI THU TRANG 0947****078
975 13/05/2020 5608598859 330.000 MOMO15893634572966535 NGUYEN TRUNG THANH 0904****449
976 13/05/2020 5608647198 2.000 MOMO15893648547788601 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
977 14/05/2020 5091 – 40763 1.095.000 428615.140520.082630.sucmanh2000-pham thi hong chau-chauxxxxr@gmail.com
978 14/05/2020 5101 – 06166 730.000 Sender:01310001.DD:140520.SHGD:10003718.BO:VU THI THUY TRANG.NINH KHUE
979 14/05/2020 5101 – 09742 200.000 Sender:01310012.DD:140520.SHGD:10006995.BO:HA HUY THANH.SUCMANH2000 HA HUY THANH 088xxxx993
980 14/05/2020 5091 – 08114 1.095.000 732265.140520.102743.SUCMANH2000 091xxxx667
981 14/05/2020 5050 – 47153 260.000 IBVCB.1405200645171002.NGUYEN THI THANH THAO.SucManh2000+Thao+Xuyen+nguyenxxxxxxxxxthao6@gmail.com
982 14/05/2020 5613910058 2.000 MOMO15894183620063282 CHU NGOC HUONG 0974****996
983 14/05/2020 5615841490 2.000 MOMO15894317237294211
PHAM THI THU TRANG 0947****078
984 14/05/2020 5619053388 2.000 MOMO15894519112062287 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
985 15/05/2020 5091 – 75068 300.000 640049.140520.223428.Luong Hai ung ho xay truong
986 15/05/2020 5091 – 56117 1.000.000 400326.150520.115926.SUCMANH2000 LANHUONG 098xxxx329 FT20136185123080
987 15/05/2020 5091 – 51160 1.000.000 305865.150520.115012.Sucmanh2000 Duong 093xxxx048
988 15/05/2020 5091 – 21327 300.000 642235.150520.141040.281087 Sucmanh2000 Tran Kim Phuong
989 15/05/2020 5091 – 48441 250.000 943833.150520.145119.231289-Sucmanh2000-NguyenThiThuxxxxx91@gmail.com
990 15/05/2020 5091 – 04715 1.095.000 536498.150520.160818.SucManh2000 LE THI THU TRA 091xxxx723 FT20136803677043
991 15/05/2020 5091 – 16086 1.000.000 229130.150520.162407.SucManh2000 Nguyen Thi Mai
992 15/05/2020 5078 – 71997 500.000 MBVCB409678201.SucManh2000_Bui Duy_086xxxx061.CT tu 0141000877091 BUI DUC DUY toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
993 15/05/2020 5091 – 65363 10.000 902949.150520.204905.SucManh2000 Mai Hong 096xxxx285
994 15/05/2020 5091 – 52984 730.000 670036.150520.202212.Sucmanh2000 Hoang Ngan 094xxxx554 FT20137979424660
995 15/05/2020 5091 – 86004 730.000 497479.150520.180913.SUCMANH2000- Bui Lan Phuong- 090xxxx303- Lanpxxxxx862012@gmail.com
996 15/05/2020 5091 – 60320 730.000 587239.150520.172653.Sucmanh2000 myha 098xxxx445 FT20136305941440
997 15/05/2020 5628943386 2.000 MOMO15895246050426626 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
998 15/05/2020 5633446362 200.000 MOMO15895493731293411 NGUYỄN MẠNH LỰC 0988****897
999 15/05/2020 5098 – 01601 15.000.000 Sender:79303003.DD:150520.SHGD:10001694.BO:TRAN KIM XOAN.TRAN KIM XOAN CT TU THIEN
1000 16/05/2020 5091 – 73172 60.000 784472.160520.085618.SucManh2000 Pham Ngoc Bich ngocxxxxp96@gmail.com FT20137330876381
1001 16/05/2020 5091 – 41427 70.000 756279.160520.071828.Sucmanh2000 Quachnga 033xxxx986 FT20137827102708
1002 16/05/2020 5050 – 36118 10.000.000 IBVCB.1605200490147002.CAO NHU HOA.tham my nhu hoa – cao nhu hoa
1003 16/05/2020 5091 – 67981 100.000 872301.160520.115025.CHIENDICH270GOPGACH PHAM HONG HA FT20137027790874
1004 16/05/2020 5091 – 19254 60.000 381884.160520.135612.sucmanh2000 097xxxx140
1005 16/05/2020 5643498651 50.000 MOMO15896318196559834
NGUYEN NGOC THUY HA 0984****187
1006 16/05/2020 5643505591 2.000 MOMO15896328646108152 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1007 17/05/2020 5078 – 63994 500.000 MBVCB410695454.EZ7 sucmanh2000 trang 094xxxx793.CT tu 0441000771675 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1008 17/05/2020 5091 – 57921 400.000 220384.170520.115226.Suc manh2000 tran thi trang 093xxxx579
1009 17/05/2020 5091 – 95932 20.000 996804.170520.135509.011074SucManh2000Thuy 090xxxx658
1010 17/05/2020 5078 – 79005 42.000 MBVCB410734449.Dao Quynh Giao-SM2000.CT tu 0011003483941 DAO QUYNH GIAO toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1011 17/05/2020 5091 – 66480 1.095.000 221539.170520.170346.sucmanh2000 nguyen huong tra 096xxxx161
1012 17/05/2020 5091 – 65150 50.000 415390.170520.214001.185133-Sucmanh2000-gianglequy FT20139220335193
1013 17/05/2020 5652312933 2.000 MOMO15896328646108152 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1014 18/05/2020 5091 – 00969 150.000 015698.180520.055239.200312 suc manh 2000 Nguyen thi Thu Huyen 098xxxx545
1015 18/05/2020 5091 – 93883 1.500.000 976414.180520.101401.es07 sucmanh2000 nguyen bao quyen 098xxxx216
1016 18/05/2020 5091 – 76800 1.688.000 518109.180520.094906.ES04 sucmanh2000 Chon Dieu Thuy 094xxxx969 FT20139030386852
1017 18/05/2020 5659918811 15.000 MOMO15897796718045846 LY KIM NGUON 0918****742
1018 18/05/2020 5664762573 2.000 MOMO15896328646108152 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1019 18/05/2020 5078 – 38571 730.000 MBVCB411706153.SucManh2000 + Nguyen Dinh Hung/daxxxxxnguyen@gmail.com.CT tu 0631000450832 NGUYEN DINH HUNG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1020 18/05/2020 5078 – 04495 1.600.000 MBVCB411894417.nguyen thi trung anh.CT tu 0341006903606 PHAM THI PHUONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1021 19/05/2020 5091 – 33845 35.000 019074.190520.060627.sucmanh2000 nguyen thi nhu hoai 098xxxx011
1022 19/05/2020 5091 – 22191 200.000 198910.190520.101127.SucManh2000 Tran Thanh Hien 035xxxx458
1023 19/05/2020 5078 – 05783 1.000.000 MBVCB412160260.FZ8 SUC MANH 2000 NGUYEN THANH HAI 080xxxx3764/haixxxx94@gmai.com.CT tu 0221000044987 LE THI THIN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1024 19/05/2020 5091 – 26784 900.000 191154.190520.160640.080412. Sucmanh 2000. Thang 5.2020 FT20140629996453
1024 19/05/2020 5091 – 04431 368.000 612350.190520.153530.Sucmanh2000 , THANH HA , Hanguyenvngmai , 3 thang 345
1026 19/05/2020 5091 – 90308 1.825.000 085849.190520.151331.sucmanh2000 pham hong van 098xxxx775
1027 19/05/2020 5091 – 89158 730.000 157626.190520.151214.Sucmanh2000 Dang Thi Van Anh FT20140629794340
1028 19/05/2020 5091 – 86737 1.825.000 918288.190520.115723.200519000017316 SucManh2000 Le Minh Chau 098xxxx853 ZP5MBRRSDANA
1029 19/05/2020 5078 – 91292 100.000 MBVCB412397553.suc manh 2000 .CT tu 0071002340255 DO LAN HUONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1030 19/05/2020 5678513335 2.000 MOMO15895246050426626 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1031 19/05/2020 5675422728 100.000 MOMO15899014012039518 TONG THUY DUONG 0964****546
1032 19/05/2020 5673679390 20.000 MOMO15898904208816155 Nguyễn Thị Hạnh 0983****078
1033 19/05/2020 5670762742 2.000 MOMO15898716466224969 HOANG HOA TRUNG 0165****249
1034 19/05/2020 5668404310 2.000 MOMO15896328646108152 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1035 20/05/2020 5091 – 43447 200.000 689647.200520.105034.Sucmanh2000 – TRUONG HOANG DUONG – 090xxxx797
1036 20/05/2020 5680713108 2.000 MOMO15896328646108152 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1037 20/05/2020 5091 – 18318 9.000 696469.200520.160139.Em co chut so le dong gop vs quy
1038 20/05/2020 5078 – 43580 200.000 MBVCB413337604.031183_sucmanh2000_hoanvan2009@gmail.com.CT tu 0351000089180 NGUYEN THI CAM VAN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1039 20/05/2020 5091 – 18318 9.000 696469.200520.160139.Em co chut so le dong gop vs quy
1040 20/05/2020 5678513335 4.000 MOMO15899396509578747 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1041 21/05/2020 5091 – 75588 1.095.000 988259.210520.112324.sucmanh2000 093xxx8669 ducphongxxgmail FT20142985550260
1042 21/05/2020 5091 – 00685 2.500.000 152791.210520.092655.Ma Em Soi ES9 sucmanh2000 HA THI XUAN HONG 0969 xxx156
1043 21/05/2020 5091 – 85625 300.000 174651.210520.085612.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 121081sucmanh2000NguyenTanNhut0912xxx009
1044 21/05/2020 5091 – 24924 200.000 728490.210520.004430.sucmanh2000 Be Bee 097xxx6332
1045 21/05/2020 5689885358 2.000 MOMO15900285793985367 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1046 21/05/2020 5689589226 2.000 MOMO15900262154524249 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1047 21/05/2020 5091 – 06616 400.000 273544.210520.152758.Sucmanh2000- Do Quynh- 098xxx4402
1048 21/05/2020 5078 – 50584 300.000 MBVCB414420081.Truong To My gop 3000 dong moi ngay xay truong .CT tu 0081001282371 TRUONG TO MY toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1049 21/05/2020 5091 – 98074 730.000 008172.210520.120227.Sucmanh2000 ThaoBap FT20142599859005
1050 21/05/2020 5695139777 2.000 MOMO15900636582236154 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1051 21/05/2020 5091 – 67957 300.000 262020.210520.111114.Tom nguyen
1052 22/05/2020 5697993848 50.000 MOMO15901021017598624 NGUYEN VAN DANH 0962****935
1053 22/05/2020 5703772140 2.000 MOMO15901402739056764 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1054 22/05/2020 5091 – 98635 300.000 734579.220520.205118.Ungho FT20144925603819
1055 22/05/2020 5091 – 53018 10.000 803219.220520.191045.Sm2000 098xxxx988
1056 23/05/2020 5716028478 2.000 MOMO15902483976758243 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1057 23/05/2020 5713495843 2.000 MOMO15902301211585212 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1058 23/05/2020 5712876430 10.000 MOMO15902255656267069 CHU NGOC HUONG 0974****996
1059 23/05/2020 5078 – 72834 730.000 MBVCB416343024.sucmanh2000 Hoang Van Sinh 098xxx0924.CT tu 0491001595265 HOANG VAN SINH toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1060 24/05/2020 5091 – 12111 200.000 120520.230520.225011.SucManh2000 – 0982xxx596 FT20146730235906
1061 24/05/2020 5091 – 64149 3.000.000 090723.240520.141502.SUC MANH 2000-240520-14:14:58 090723
1062 24/05/2020 5091 – 76488 2.000.000 419442.240520.144952.Vietcombank 0711000280294 Sucmanh2000Vu kieu Oanh oaxxxx13gmailcom
1063 24/05/2020 5091 – 81866 1.095.000 705191.240520.150959.Suc manh 2000 tang my ngan 093xxx2936 moi ngay 3000
1064 25/05/2020 5099 – 01097 730.000 Sender:79303003.DD:250520.SHGD:10001093.BO:LE THI HUONG.SUCMANH2000 HUONG LE 0818xxx899
1065 25/05/2020 5091 – 99247 730.000 487405.250520.085826.SUCMANH2000 – EmmaTran – 090xxx8930 FT20146000893315
1066 25/05/2020 5078 – 45759 100.000 MBVCB417353946.sucmanh2000 – caoyen – 039xxx0138.CT tu 0011004138619 CAO THI YEN toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1067 25/05/2020 5727745707 2.000 MOMO15903772513357810 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1068 25/05/2020 5727745537 15.000 MOMO15903772142587353 LY KIM NGUON 0918****742
1069 25/05/2020 5078 – 68250 42.000 MBVCB417944394.Dao Quynb Giao – SM2000.CT tu 0011003483941 DAO QUYNH GIAO toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1070 25/05/2020 5078 – 56569 100.000 MBVCB417910696.Sucmanh2000_TranVanDai_039xxx8248.CT tu 0201000669875 TRAN VAN DAI toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1071 25/05/2020 5091 – 61544 20.000 076234.250520.155217.011074SucManh2000Thuy 0909xxx658
1072 25/05/2020 5091 – 71715 150.000 083827.250520.134319.871217 sucmanh2000 trang098xxx1987
1073 25/05/2020 5731436007 2.000 MOMO15904036750669596 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1074 26/05/2020 5078 – 31138 730.000 MBVCB418410574.sucmanh2000 nguyentruongthanh 0913xxx048.CT tu 0011000922796 NGUYEN TRUONG THANH toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1075 26/05/2020 5738178296 2.000 MOMO15904672883867374 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1076 26/05/2020 5091 – 46789 730.000 895672.260520.203401.VIETTEL 400300 LIENNH 200526 200526016908287 400201 du an suc manh2000 to huynh my tu
1077 26/05/2020 5050 – 32410 730.000 IBVCB.2605200631213002.LY NGOC HAN.sucmanh2000 – Han Lee – 090xxx9827
1078 26/05/2020 5739698951 2.000 MOMO15904777076646763 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1079 27/05/2020 5091 – 02082 530.000 492929.270520.101244.Sucmanh2000-Mai-090xxx6465 FT20148900330194
1080 27/05/2020 5746584881 2.000 MOMO15905438466356512 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1081 27/05/2020 5746578603 2.000 MOMO15905431666848037 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1082 27/05/2020 5091 – 71947 2.000.000 013953.270520.120745.Sucmanh2000 Dothingoan
1083 28/05/2020 5091 – 18164 5.000.000 197463.280520.103934.Vietcombank 0711000280294 sucmanh2000 Do van Huy 097xxx2466
1084 28/05/2020 5757092387 2.000 MOMO15906317378122631
NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1085 28/05/2020 5756653830 100.000 MOMO15906289466539471 PHAN THUONG THUONG 0983****870
1086 28/05/2020 5759595317 4.000 MOMO15906494002834649 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1087 29/05/2020 5091 – 06113 100.000 333587.290520.062712.291183 – SucManh2000 – Nhom TU TAM HA NOI uh xay truong vung cao T5.2020 – ck em Trung. Tks em FT201
1088 29/05/2020 5769161717 20.000 MOMO15913173790895024
Nguyễn Thị Hạnh 0983****078
1089 29/05/2020 5766674570 2.000 MOMO15907171495060946 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1090 29/05/2020 5766628704 2.000 MOMO15907161913954626 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1091 29/05/2020 5091 – 43951 360.000 547588.290520.143252.Fb Hoang Thanh Tam ck du an Suc manh 2000 theo nua nam gop 1 lan FT20150698304634 tamxxx409@gmail.com
1092 30/05/2020 5091 – 48019 730.000 080854.300520.071032.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0711000280294 241412 sucmanh2000 nguyen thi tan huong 09xxx412
1093 30/05/2020 5782096443 2.000 MOMO15908331452307460 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445
1094 30/05/2020 5781522691 2.000 MOMO15908286101374853 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1095 31/05/2020 5078 – 71669 300.000 MBVCB422632643.ngo thuy duong gop gach xay truong.CT tu 0071001076507 NGO THUY DUONG toi 0711000280294 HOANG HOA TRUNG
1096 31/05/2020 5091 – 82305 2.000.000 323311.310520.115748.Xay truong-keo dien FT20153712130441
1097 31/05/2020 5794381006 2.000 MOMO15909396395860510 PHAM THI THU TRANG 0947****078
1098 31/05/2020 5791725444 2.000 MOMO15909197949719237 NGUYEN TRUNG DONG 0125****445 2,000
1099 31/05/2020 5788575046 100.000 MOMO15908945698582675 NGUYEN MANH DUNG 0961****081Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả