Sạp hàng ”Đồ của người yêu cũ”

Duansucmanh2000 02-09-2021
#dcnyc lại thêm 1 dự án gây quỹ xây trường “trăm triệu” được đẻ ra bởi Hoàng Hoa Trung và các cộng sự hệ sinh thái Nuôi Em, Arena Multimedia là nơi đầu tiên đồng ý cho triển khai mô hình trong 5 trung tâm với hơn 2700 học viên của họ.
Cụ thể, Sạp hàng ”Đồ của người yêu cũ” sẽ tiếp nhận những món quà của….người yêu cũ của các bạn, bán lại với giá tùy tâm. Cơ chế sạp hàng là tự giác, không cần người quản lý. Ai cũng có thể cho đồ và mua đồ bất kì lúc nào.
Ngày đầu tiên khởi động, tại Arena Phạm Văn Bạch – Hà Nội thu về hơn 40 hiện vật, và bán gây quỹ hơn 15 hiện vật thu về hơn 300,000.
Giữ lại đồ của NYC làm chi cho… Thêm buồn cả bản thân lẫn NYM ( người yêu mới ) tặng làm từ thiện nè :d.
Các bạn nghĩ ra gì để tặng cho chúng tớ chưa?
Gấu bông, đồ trang trí, giày dép, sách, nước hoa… HeheeeTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả