Sen Thượng Bản em nay đã có trường mới khang trang

Duansucmanh2000 27-08-2021
Sen Thượng
Bản em nay đã có trường mới khang trang.
Có bình lọc nước gốm nước thật sạch
Có đồ chơi cũ của anh chị Nuôi Em gửi lên
Có tủ sách mầm non đồng hành
Có áo ấm vào mùa đông
Năm nay có thêm chăn/đệm…
Có dự án Nuôi Cơm ăn trưa ❤
1 trong 35 công trình trường/ nội trú/ nhà hạnh phúc từ đầu năm 2020 tới giờ!Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả