Lưu trữ thẻ: cập nhật tiến độ

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 12/6/2023 đến ngày 19/6/2023

Sức mạnh 2000 một dự án cộng đồng được thành lập từ  năm 2009, niềm...

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 1/11/2022 ĐẾN NGÀY 8/11/2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ...

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 11/10/2022 ĐẾN NGÀY 18/10/2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ...

hihi Ảnh hôm 29 Tết điểm trường HÔ TÂU – huyện NẬM PỒ Loading 90%

Cả nhà còn nhớ trước Tết mình có đưa tin khởi công 01 điểm trường...