Lưu trữ thẻ: dự án nuôi em

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 8/11/2022 ĐẾN NGÀY 15/11/2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ...

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 1/11/2022 ĐẾN NGÀY 8/11/2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ...

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 25/10/2022 ĐẾN NGÀY 1/11/2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ...

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 5/10/2022 ĐẾN NGÀY 12/10/2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ...

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 27/9/2022 ĐẾN NGÀY 4/10/2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ...

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 11/9/2022 ĐẾN NGÀY 18/9/2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ...

Báo cáo tài chính số 13 – Tất toán điểm trường Nậm Hính 1 – PTDTBT TH Huổi Lếch, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé.

Lần 1: 100,000,000 Laan 2: 250,000,000 Báo cáo tài chính 1: https://bit.ly/33kwNER Báo cáo tài...

Thông báo Tài chính số 11

Ngày 5/4/2020 chuyển đủ 180/180tr Hoàn thành tài chính dự án số 41 – Huổi...