Lưu trữ thẻ: mường nhé

Sau Hơn 3 Tiếng Làm Việc Sáng Chủ Nhật, CHỐT: KHỞI CÔNG 05 ĐIỂM TRƯỜNG Vào Thứ 3 Ngày 17/12/2019

Tiền “long” tính sau!!!! Cố lên nào! Trong hôm nay update thông tin thêm cho...

[TÀI CHÍNH NUÔI EM] TỔNG KẾT 5

Hoàn thành gửi tiền đợt 3 – 800 triệu cho HUYỆN MƯỜNG NHÉ (Theo công...

[TÀI CHÍNH NUÔI EM] TỔNG KẾT 4

Hoàn thành gửi tiền đợt 2 – 200 triệu cho HUYỆN MƯỜNG NHÉ (Theo công...

Khảo sát thực tế 22/9/2019

(Lâu lắm mới nằm xe tận 16 tiếng đồng hồ lên lại Mường Nhé) Ám...

Bản Nậm Vì, Mường Nhé Điện Biên

Đang ngồi “dụ dỗ” nhà tài trợ lên núi đợt 20/9 rồi “cho” ngủ với...

[TÀI CHÍNH NUÔI EM ] Hoàn thành gửi 200 triệu đầu tiên lên Mường Nhé – Điện Biên

Theo công văn số 525 CV-Pgddt của PGD Mường Nhé. Dự án Nuôi Em ngày...

Hoàn thành 11 hồ sơ thông tin 11 điểm trường cần xây dựng của huyện Mường Nhé

Chú ý ở cột thứ 4 – Khảo sát Mường Nhé 2020 đã có thông...

[NUÔI EM] Thông báo v.v Hoàn thành gửi 5,4 tỉ đồng tiền ăn năm học 2018-2019 cho 3 PGD

Dựa tên các CV đề nghị thanh toán của các PGD kèm theo thống kê...