Lưu trữ thẻ: nuôi em

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 11/10/2022 ĐẾN NGÀY 18/10/2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ...

Thông báo Tài chính số 11

Ngày 5/4/2020 chuyển đủ 180/180tr Hoàn thành tài chính dự án số 41 – Huổi...

Chuyển khoản 4,669,570,500 đồng tiền Nuôi em tháng 11,12 năm 2020 của Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 12 NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Huyện Mường Nhé: 865,392,000 đồng 2. Huyện Mường Chà: 1,650,594,600 đồng 3. Huyện Nậm...

Chuyển khoản 87,170,000 đồng tiền Nuôi em ở Tiểu hoc Cư MLan, huyện Ea Súp, tỉnh Daklak – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 11 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 87,170,000 đồng tiền Nuôi em ở Tiểu hoc Cư MLan, huyện Ea Súp,...

Chuyển khoản 639,000,000 đồng xây 7 điểm trường tại Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Điểm trường Nậm Xả và Huổi Pinh, PTDTBT TH Mường Toong, huyện Mường Nhé...

TẤT TOÁN 394,423,000 đồng mua 10,432 áo ấm cho 4 huyện của Dự án Nuôi em tại Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 09 NĂM HỌC 2020 – 2021

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw Báo...

CHUYỂN KHOẢN 110,000,000 đồng 11 bộ Năng lượng gió mặt trời – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 07 NĂM HỌC 2020 – 2021

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw Báo...

CHUYỂN KHOẢN 440,000,000 đồng tiền xây trường – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 06 NĂM HỌC 2020 – 2021

Ba nhà hạnh phúc ở Gia Lai cho 3 học sinh mồ côi: 240,000,000 đồng...