Lưu trữ thẻ: tình nguyện niềm tin

Giấy Khen từ Hội Khuyến Học hay PGD huyện Mường Nhé

LỜI CẢM ƠN Sau rất nhiều năm “trốn” nhận giấy khen từ Hội Khuyến Học...

25/12/2018 này, mình sẽ đi hiến máu lần thứ 1x và đi đăng ký hiến tạng ?

Sẽ là ngày mình gắn bó với màu áo đen tình nguyện của nhóm Tình...