Lưu trữ thẻ: xây trường

KHI TỔ QUỐC CÒN NHỮNG ĐIỂM TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀY

Thì là lúc tôi và tất cả các bạn chưa được ngừng lại. Ấy vậy...

Chuyển khoản 750,440,000 VNĐ Dự án SM2000 xây trường, xây cầu – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 20 NĂM HỌC 2020 – 2021

Cụ thể, 1. Cầu thôn Tr’lee Quảng Nam: 82,440,000 VNĐ 2. Mầm non Nậm Dịch,...

Chuyển khoản 970,000,000 đồng xây trường tại Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 14 NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Tất toán 680,000,000 đồng 3 điểm trường Huổi Lích, Pá Mỳ 3, Vằng Xôn...

Chuyển khoản 4,669,570,500 đồng tiền Nuôi em tháng 11,12 năm 2020 của Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 12 NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Huyện Mường Nhé: 865,392,000 đồng 2. Huyện Mường Chà: 1,650,594,600 đồng 3. Huyện Nậm...

Chuyển khoản 87,170,000 đồng tiền Nuôi em ở Tiểu hoc Cư MLan, huyện Ea Súp, tỉnh Daklak – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 11 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 87,170,000 đồng tiền Nuôi em ở Tiểu hoc Cư MLan, huyện Ea Súp,...