[TÀI CHÍNH NUÔI EM ] Hoàn thành gửi 200 triệu đầu tiên lên Mường Nhé – Điện Biên

Duansucmanh2000 08-09-2019
Theo công văn số 525 CV-Pgddt của PGD Mường Nhé.
Dự án Nuôi Em ngày 8/9/2019 đã hoàn thành gửi khoản tiền đầu tiên 200,000,000đ.
Dự kiến số lượng bé năm nay sẽ tăng nhẹ hơn so với năm ngoái do các bé ra trường đều hơn.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả