[TÀI CHÍNH NUÔI EM] Hoàn thành gửi tiền đợt 2 – 1 tỷ đồng cho HUYỆN NẬM PỒ.

Duansucmanh2000 12-11-2019
Theo công văn Số 1056/CV-PGDĐT ngày 5/11/2019
Số tiền chuyển đợt 1: 500 triệu đồng theo công văn số 774/CV-PGDĐT ngày 9/9/2019.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả