[TÀI CHÍNH NUÔI EM] TỔNG KẾT 4

Hoàng Hoa Trung 24-11-2019
Hoàn thành gửi tiền đợt 2 – 200 triệu cho HUYỆN MƯỜNG NHÉ (Theo công văn Số 525/CV-PGDĐT ngày 28/8/2019) và 300 triệu cho HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG (Theo công văn Số 635/CV-PGDĐT ngày 8/11/2019)
Báo cáo tài chính lần 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính lần 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính lần 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả