[TÀI CHÍNH NUÔI EM] TỔNG KẾT 5

Hoàng Hoa Trung 14-12-2019
Hoàn thành gửi tiền đợt 3 – 800 triệu cho HUYỆN MƯỜNG NHÉ (Theo công văn Số 825/CV-PGDĐT ngày 9/12/2019)
Báo cáo tài chính lần 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính lần 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính lần 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính lần 4: https://bit.ly/2OdB9sMTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả