[TÀI CHÍNH NUÔI EM] TỔNG KẾT 6

Hoàng Hoa Trung 31-12-2019
Tiền xây trường Huổi Khon 2 và điểm Huổi Lếch, huyện Mường Nhé (Theo công văn Số 997/CV-TĐTN tỉnh đoàn Điện Biên ngày 9/12/2019)
Báo cáo tài chính lần 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính lần 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính lần 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính lần 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính lần 5: https://bit.ly/2ZDklQ9Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả