[TÀI CHÍNH NUÔI EM] TỔNG KẾT 7

Hoàng Hoa Trung 10-01-2020
Tiền xây trường Huổi Pết và Pá Mỳ 2, huyện Mường Nhé (Theo công văn Số 778/CV-PGDĐT huyện Mường Nhé ngày 14/11/2019)

Báo cáo tài chính lần 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính lần 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính lần 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính lần 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính lần 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Báo cáo tài chính lần 6: https://bit.ly/36c7NS5Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả