Tại sao lại bán bảo hiểm gây quỹ?

Duansucmanh2000 23-09-2021
Tại sao lại bán bảo hiểm gây quỹ?
Điểm trường Nậm Nhừ Con vẫn thiếu 24 triệu mới xong.
Có vài người thắc mắc, tại sao lại bán bảo hiểm xe máy?
Ha ha, thật ra phải hỏi ngược lại là: Tại sao KHÔNG bán bảo hiểm xe máy thì đúng hơn.
Website mua bảo hiểm xe máy: http://baohiemxemay.anhsangnuirung.com
Bán từ 3 bảo hiểm trở lên để lan toả được tốt và tối ưu ship nha cả nhà.Chi tiết mời xem link ạ.
1) Việc bán bảo hiểm xe máy giúp dự án tự chủ động gây quỹ.
Bán cho các anh chị 1 sản phẩm có thể sử dụng được, tiền dư làm thiện nguyện.
2) Đây cũng là cách GIÚP CHO NHIỀU ANH CHỊ ĐƯỢC THAM GIA THIỆN NGUYỆN. Từ việc nhỏ, ngay từ việc mình vẫn cần làm.
3) Bảo hiểm xe máy team không bị mất vốn, cứ bán được thì mới phải trả tiền => Cách an toàn để gây quỹ.
Việc bán bảo hiểm xe máy, toàn bộ 100% tiền dư là 40,000đ được đưa vào quỹ xây trường 50% và quỹ dự án Được Dạy – Lắp năng lượng gió mặt trời 50%. Còn chắc chắn team không bao h chủ trương bán gì để làm lời cho bản thân.
Điểm trường Nậm Nhừ Con vẫn thiếu 24 triệu mới xong.
Một cái bảo hiểm sẽ được 20,000 VNĐ.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả