THẬT TUYỆT VỜI! ???

Hoàng Hoa Trung 21-05-2021
Nếu như 2020 chúng ta chỉ làm thành công 01 cây cầu dân sinh
Thì 2021 mới đi qua tháng thứ 5/12 thôi, chúng ta đã có thêm 05 cây cầu dân sinh nữa.
Vừa qua, cầu dân sinh Tuyên Quang mở 2 ngày đã đủ 60 triệu, dư luôn 70 triệu, nên SÁNG THỨ 2 – NGÀY 10/5 Team sẽ mở thêm cầu số 7 – Góp lẻ, 140 triệu (mà đã có 70 triệu từ Cầu số 6 nên góp thêm 70 triệu lẻ nữa là OK)
Thật tuyệt kaka.
Cứ nghĩ hàng trăm nghìn lượt người qua sông an toàn, trẻ không sợ mưa mà bỏ học, bố mẹ mang nông sản hân hoan từ nơi trồng trọt về thuận lợi phát triển kinh tế mà vui vui là!
Sắp tới có cầu số 8 tại Trà Vinh nữa nè!.
Yêu thương!?

Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả