THIỆN NGUYỆN KHÔNG CHỈ LÀ TIỀN, MÀ LÀ CẢ SỨC NGƯỜI

Duansucmanh2000 25-01-2019
TIẾP TỤC CẦN NHỜ SỨC VÀ THỜI GIAN CỦA MỌI NGƯỜI trong việc soạn sách chiều nay 25/1: Từ 14h -16h ở Ngũ Xã – Hồ Tây. Gọi số: 03787 61129
Chỉ có 2 đứa con gái 1 đứa con trai trong team Nuôi Em không đủ thời gian và sức khoẻ để khuân tiếp 30 thùng ạ, hôm qua làm kịp có 10 thùng sách cho các con ?, may mà gia chủ đã làm giúp 40 thùng trước đó, nên mới khuân về được 50 thùng, còn 30 thùng sách nữa ạ huhu!Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả