Thông báo Tài chính số 11

Duansucmanh2000 01-07-2021
Ngày 5/4/2020 chuyển đủ 180/180tr
Hoàn thành tài chính dự án số 41 – Huổi Anh.
Điểm trường thứ 2 xây từ tiền Lì xì hồi đầu năm đó các bạn ❤
Báo cáo tài chính lần 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính lần 2: https://bit.ly/34fjWVJ
Báo cáo tài chính lần 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính lần 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính lần 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Báo cáo tài chính lần 6: https://bit.ly/36c7NS5
Báo cáo tài chính lần 7: http://bit.ly/32FNBHE
Báo cáo tài chính lần 8: http://bit.ly/3999bGV
Báo cáo tài chính lần 9: http://bit.ly/3ag8tYA
Báo cáo tài chính lần 10: http://bit.ly/39IxF9Y
Cùng chia sẻ và tham gia Sức mạnh 2000 – góp tiền lẻ mỗi ngày để cùng Hoàng Hoa Trung xoá 500 rồi 1000 điểm trường tạm nhé cả nhà ❤ http://sucmanh2000.com



Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả