Tính tới 10/9/2020: Tổng 35 dự án: 8,2 tỉ Đồng, Xong 18, Đang xây 17

Duansucmanh2000 04-09-2020

.

Số dự án Tên dự án Status Huyện Tỉnh Số HS Hạng mục Tổng số tiền Tài trợ trường
PJ45 Bản Lùng Thàng 2 4.Đang xây Mường Chà Điện Biên 19 1 PH + 1 CV 180,000,000 Cộng Đồng Tử Tế
PJ58 Bản Huổi Sấy 4.Đang xây Mường Chà Điện Biên 25 1 PH + 1 CV 180,000,000 chị Kim Do
PJ76 Nậm Ngám A 4.Đang xây Điện Biên Đông Điện Biên 1 PH + 1 CV 180,000,000 phanthai.xd
PJ78 Trung Sua 4.Đang xây Điện Biên Đông Điện Biên 25 1 PH + 1 CV 180,000,000 SEO V
PJ84 Tiểu học Ngài Thầu 2 – trường Xám 4.Đang xây Nậm Pồ Điện Biên 17 1 PH + 1 CV 180,000,000 Xám 100 triệu – ASNR 80 triệu
PJ92 Điểm trường MN Hoa Hồng – XÃ IA RVÊ 4.Đang xây EA SÚP Đắk Lắk 2PH + 1 Bếp + 1 không gian ăn + 1WC 340,000,000 Dentsu-redder.com
PJ29 Bản Pá Mỳ 3 – Cụm 2 4.Đang xây Mường Nhé Điện Biên 37 2 PH + 1 CV 350,000,000 Quỹ Giáo dục thế hệ Kim Cương
255tr
PJ30 Bản Huổi Lích 2 4.Đang xây Mường Nhé Điện Biên 60 2 PH + 1 CV 350,000,000 Alex Nguyễn Thái Nguyên
PJ32 Bản Huổi Pết 2 – MN 4.Đang xây Mường Nhé Điện Biên 30 2 PH + 1 CV 350,000,000 Anh Bùi Mạnh Tân
PJ39 Bản Vằng Xôn 1 4.Đang xây Nậm Pồ Điện Biên 28 2 PH + 1 CV+ 1VS 280,000,000 30Under30
PJ50 Nhà hạnh phúc số 1 Nậm Pang, Nậm Pồ 4.Đang xây Nậm Pồ Điện Biên 4 anh em 80,000,000 SucManh2000
PJ68 Thôn Tiên Tốc 4.Đang xây Bình An – Tuyên Quang Tuyên Quang 25 2 PH + 1 CV + 1WC 350,000,000 chị Huyên
PJ74 Nhà nội trú Tây Nguyên 4.Đang xây 6 Phòng ở 380,000,000 3 phòng Anh Đào
3 phòng chị Oanh
PJ75 ĐIỂM TRƯỜNG HUỒI LUỐNG 4.Đang xây Quế Phong Nghệ An 27 1 PH + 1 CV 180,000,000 Bên chị Chơn thực hiện – Tài trợ bởi bên chị Bông Bi
PJ86 Cải tạo TH Tả Chải Hà Giang 4.Đang xây Hoàng Su Phì 150,000,000 vuongvankr
PJ87 Cải tạo Mầm non Nùng Mới 4.Đang xây Hoàng Su Phì 100,000,000 hieuvan.ttmh
PJ89 Cải tạo Mầm Non Tấn Xà Phìn 4.Đang xây Hoàng Su Phì 150,000,000 Tâm Việt
PJ26 Bản Nộc Cốc 1 5.Done Nậm Pồ Điện Biên 50 3 PH + 1 CV 400,000,000 CellphoneS 350tr + Lì xì 2020 50tr
PJ27 Chà Nọi 2 5.Done Mường Nhé Điện Biên 33 1 PH + 1 CV 225,000,000 SM2000
PJ34 Bản Nậm Khum 5.Done Mường Nhé Điện Biên 46 2 PH 280,000,000 30Under30
PJ37 Bản Huổi Chá 5.Done Nậm Pồ Điện Biên 18 1 PH + 1 CV 180,000,000 Tổ chức từ thiện EM ( Pháp)
PJ81 Nhà WC dân tộc Rơ Măm 5.Done 80,000,000 MoMo – Đã lên xong
PJ38 Bản Sỏi Bìn( anh Dân VVC) 5.Done Quan Sơn Thanh Hóa 2PH + 1 CV 350,000,000 Bên Dân 150, Gây quỹ lẻ http://soibin.anhsangnuirung.com 200tr
PJ40 Bản Huổi Nỏng 5.Done Nậm Pồ Điện Biên 12 1 PH + 1 CV 180,000,000 Lì xì 2020
PJ41 Bản Huổi Anh 5.Done Nậm Pồ Điện Biên 32 1 PH + 1 Ăn + 1 CV + 1VS 180,000,000 Lì xì 2020
PJ42 Bản Huổi Thanh 2 5.Done SM2000
PJ43 Điểm Nậm Nhừ Con N2 5.Done Nậm Pồ Điện Biên 15 1 PH + 1 CV 180,000,000 Lì xì 2020
PJ46 BẢN Mầm non NGÀI THẦU 2 5.Done Nậm Pồ Điện Biên 30 1 PH + 1 CV 180,000,000 Ngân hàng BIDV Đại La
PJ47 Bản Nậm Chua 3 5.Done Nậm Pồ Điện Biên 16 1 PH + 1 CV 180,000,000 Bác Jimmi
PJ54 Mường Toong 2 5.Done Mường Nhé Điện Biên 32 2 PH 300,000,000 Một công ty Địa Ốc
PJ57 Điểm trường Huổi Thanh – Cứu lấy con chữ + Sức Mạnh 2000 ( ASNR ) + VVC 5.Done Mường Nhé 2 PH + 1 CV 350,000,000 1. STW Cứu lấy con chữ 200tr
cụ thể: STW160TR + Hương liệu Việt Hương 40tr
STW đã bank 150tr
2. BaFS3. SucManh2000: 150tr
PJ59 Hua Xin 5.Done Mường Nhé Điện Biên 27 1 PH + 1 CV 225,000,000 1. Chị Huyền Thương 100tr
PJ60 Húi To 5.Done Mường Nhé Điện Biên 28 1 PH + 1 CV 225,000,000 SucManh2000
PJ62 Sen Thượng 5.Done Mường Nhé Điện Biên 72 2 PH 300,000,000 1. BAFS 115,505,000
2. Silicon z 40tr
3.SM2000
PJ65 Nậm Mỳ 1 5.Done Mường Nhé Điện Biên 39 2 PH + 1 CV 350,000,000 Một công ty địa ốc
PJ80 Nhà hạnh phúc số 2 – Quảng Trị 5.Done 80,000,000 MoMo – Trái Tim MoMoTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả