Toàn cảnh khánh thành điểm bản Nậm Xả

Hoàng Hoa Trung 11-01-2019

Gồm 3 phòng, phòng số 3 to nhất sẽ được trưng dụng làm phòng ăn và phòng ngủ ?

 

Sau khi nhà nước vừa xây cho các con mầm non điểm trường to oách! ??

 

https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.552878298511566/552877635178299

 

https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.552878298511566/552877708511625

 

https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.552878298511566/552877851844944

 
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả