Trong 20 ngày gây quỹ được 6,468,000vnđ cho DỰ ÁN ĐƯỢC HỌC VÀ LẮP NĂNG LƯỢNG GIÓ MẶT TRỜI từ dự án bán bảo hiểm xe máy.

Duansucmanh2000 20-09-2021
Trong 20 ngày gây quỹ được 6,468,000vnđ cho DỰ ÁN ĐƯỢC HỌC VÀ LẮP NĂNG LƯỢNG GIÓ MẶT TRỜI từ dự án bán bảo hiểm xe máy.
Phụ trách: @trần thu hương
– Tổng đợt một từ khi triển khai dự từ ngày 10/03/2020 đến ngày 01/04/2020
+ Tổng số bảo hiểm bán ra 137 bảo hiểm (trong đó có 2 bảo hiểm thành viên dự án mua sẽ lấy giá gốc)
+ Tổng số tiền thu về từ 2 loại bảo hiểm là 6.010.000vnđ
Trong đó 61 cái loại 86k và 76 cái loại 66k
=> Tiền gốc hồi lại công ty bảo hiểm là 4.035.000vnđ
=> Tiền gây quỹ thu được là:
6.010.000 + 458.000( tiền hộ trợ thêm)
= 6.468.000 (chi tiết báo cáo về từng bảo hiểm xem tại: http://baohiemxemay.anhsangnuirung.com)
-Việc bán bảo hiểm xe máy, toàn bộ 100% tiền dư là 40,000đ/loại 66 và 50.000đ/loại 86 được đưa vào:
+ Quỹ xây trường 50% (3.234.000)link web: http://sucmanh2000.com để cùng chúng tớ xoá sổ GẦN 3000 trường tạm tại Việt Nam
+ Quỹ dự án Được Dạy – Lắp năng lượng gió mặt trời 50%(3.234.000)
(Ngoài ra, như đã thông báo từ trước, giá gốc bảo hiểm 25,000đ, bán 66,000đ, gây quỹ 40,000đ còn 1000đ sẽ hỗ trợ cho cán sự tham gia dự án thẻ điện thoại, như vậy tổng số tiền hỗ trợ là 135*1000đ = 135.000đ)
– Việc bán bảo hiểm xe máy vừa giúp dự án tự chủ động gây quỹ vừa Bán một sản phẩm được coi là NGĨA VỤ CỦA MỘT NGƯỜI CÔNG DÂN KHI THAM GIA GIAO THÔNG cần phải thực hiện.
Bên cạnh đó cũng là cách ủng hộ giúp cho anh chị có thể tham gia những hoạt động thiện nguyện. Từ nhưng hành động nhỏ và ngay từ việc mình vẫn cần phải thực hiện.
– Dự án bán chủ yếu là online, dự án sẽ luôn được duy trì và phát triển rất mong được sự góp sức của mọi người
Link đăng ký mua bảo hiểm: http://baohiemxemay.anhsangnuirung.com
Bán từ 3 bảo hiểm, giá ship 20k nội thành/30k là giá ship ngoại thành.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả