Update tình hình 16 điểm trường đầu tiên của năm 2020, tổng 30 điểm mục tiêu ít nhất nha.

Duansucmanh2000 18-01-2022
4 điểm ĐÃ CHỐT
6 cái đang DEAL
3 điểm – 5 điểm – Dự án Nuôi Em 2020 sẽ xây được tối thiểu từ tiền Cơ Sở Vật Chất 2020-2021
Cố lên nào, 15 ngày đầu tiên của năm tưng bừng quá ?.Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả