Update tình hình 16 điểm trường đầu tiên của năm 2020, tổng 30 điểm mục tiêu ít nhất nha.

Hoàng Hoa Trung 18-01-2022
4 điểm ĐÃ CHỐT
6 cái đang DEAL
3 điểm – 5 điểm – Dự án Nuôi Em 2020 sẽ xây được tối thiểu từ tiền Cơ Sở Vật Chất 2020-2021
Cố lên nào, 15 ngày đầu tiên của năm tưng bừng quá ?.