(VTV6) Sức mạnh 2000 – Bản tin thế hệ số 28/4/2020 trên VTV6

Hoàng Hoa Trung 11-09-2022

Tiền lẻ mỗi ngày – Triệu người chung tay

Chỉ 2000đ mỗi ngày để cùng xây toàn bộ trường tạm và hàng trăm cây cầu, hàng chục nghìn nhà
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả