(VTV6) Sức mạnh 2000 – Bản tin thế hệ số 28/4/2020 trên VTV6

Hoàng Hoa Trung 11-09-2022

Tiền lẻ mỗi ngày – Triệu người chung tay

Chỉ 2000đ mỗi ngày để cùng xây toàn bộ trường tạm và hàng trăm cây cầu, hàng chục nghìn nhà