Xây trường ở miền cao, bà con vui lắm vì rất nhiều bản đc hưởng ké con đường được máy xúc mở rộng, đi lại đỡ nguy hiểm hơn, giao thương tốt hơn rất nhiều

Xây trường ở miền cao, bà con vui lắm vì rất nhiều bản đc hưởng ké con đường được máy xúc mở rộng, đi lại đỡ nguy hiểm hơn, giao thương tốt hơn rất nhiều. Ơ thế là vừa làm trường vừa làm đường 🤣😅 bảo sao xây nó đắt thế. Nhưng làm cho tụi em có điểm kẹt từ tháng 5 giờ chưa xây đc vì mưa, sạt…
Em vẫn song song xây núi và xây vùng miền trung khắc phục sau lũ ạ.
Các công ty có thể chung nhau xây 1 cầu hay 1 trường.
Hotline: 0975302307

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *