Thông tin nhà tài trợ:

Tổng kinh phí xây dựng là 230.000.000 VND

Upload Image...

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường MN Bản Huồi Pún, MN Mỹ Lý 1, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

 

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm trường MN Bản Huồi Pún, MN Mỹ Lý 1, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Tổng số tiền: 230.000.000 VNĐ
Khoảng cách tới xã: 25 Km
Số học sinh dự kiến: 30 HS
Giáo viên cắm bản: Không có
Điện lưới: Nhờ nhà dân
Nước: Không có